Harmonogram zebrań w roku szkolnym 2019/2020

20.11.2019, 
15.01.2020,
01.04.2020,
17.06.2020.
 
Zebrania rozpoczynają się o godzinie 17.00. Wykaz sal przy wejściu do szkoły.