Zdalny szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 1 „Golden Ear”

Zdalny szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 1 „Golden Ear”

Drodzy pierwszoklasiści!

Zapraszamy Was do udziału w zdalnym szkolnym konkursie na słuchanie z języka angielskiego pod nazwą „Golden Ear”.

Data: 4 czerwca 2020 Godzina: 12.00

Konkurs polega na wysłuchaniu sześciu nagrań w języku angielskim (poziom B2) a następnie wybraniu jednej, poprawnej opcji zgodnej z treścią nagrania spośród 3, 4 lub 5 możliwych odpowiedzi. Pytań tego typu jest 15.

Test konkursowy jest w ułożony w Microsoft Forms – link do testu zostanie wysłany w wiadomości Librus do uczniów, którzy zdeklarują chęć udziału.

Zgłoszenie udziału jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości Librus do nauczyciela j. angielskiego – Pauliny Podpory w terminie do 3 czerwca. W tytule wiadomości wpiszcie „Golden Ear”.

4 czerwca o godz. 11.55 – zostanie wysłany link do testu konkursowego w wiadomości Librus do uczestników. Uczestnicy oczywiście musza mieć dostęp do szkolnego konta Office 365.

Na rozwiązanie zadań konkursowych uczestnicy mają 45 minut ( od 12.00 do 12.45)

NAGRODY

Za zajęcie I, II oraz III miejsca nagrody niespodzianki ufunduje Rada Szkoły

Ponadto, za zajęcie I miejsca uczeń otrzyma ocenę cząstkową celujący z języka angielskiego

A za II oraz III miejsce – bardzo dobry

Do tego punkty z zachowania za wysokie wyniki w konkursie szkolnym.