mechanik pojazdów samochodowych

W roku szkolnym 2018/2019 nie prowadzono naboru do klasy pierwszej.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia – mechanik pojazdów samochodowych

okres nauki – trzy lata

Zdobędziesz wiadomości i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w wybranym zawodzie. Poznasz nowoczesne rozwiązania stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. W okresie nauki uczniowie uczestniczą w bezpłatnym kursie prawa jazdy. Absolwenci szkoły zasadniczej będą dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej dzięki:

  1. doświadczonej kadrze nauczycielskiej,
  2.  nowoczesnym metodom nauczania,
  3. odpowiedniej bazie sprzętowej szkoły, współpracy w zakresie szkolenia praktycznego uczniów z firmami branży motoryzacyjnej.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji EM.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych; oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

 

Nauczanie zawodu

,,Nie wystarczy coś wiedzieć, trzeba też umieć to zastosować; nie wystarczy chcieć, trzeba również działać.”

J. W. Goethe J. W. Goethe

  1. Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia:
  2. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe,
  3. Dalsze kształcenie w LO dla Dorosłych,
  4. Podjęcie pracy (przeprowadzone wśród naszych absolwentów badania wskazują na możliwość znalezienia zatrudnienia w prowadzonych przez nas zawodach).

Jeśli posiadasz zainteresowania techniczne i zdolności manualne, to zapraszamy!