Wystawy o tematyce militarnej możemy oglądać dzięki pasjonatowi militariów panu Robertowi Kamińskiemu,
który skompletował eksponaty i przygotował wszystkie ekspozycje.
 

Zdjęcia uroczystości Państwowych na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego i 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Wyposażenie indywidualne żołnierza września 1939 r.

100 rocznica odzyskania niepodległości RP – uroczystości państwowe

Wystawa militarna dotycząca uzbrojenia i wyposażenia wojsk powietrznodesantowych i wojsk specjalnych przygotowana i udostępniona z okazji Święta Jednostki Komandosów z Lublińca

Wystawa uzbrojenia i wyposażenia Zmotoryzowanych Oddziałów Milicji Obywatelskiej ZOMO

Wystawa militarna masek przeciwgazowych i przyrządów celowniczych z okresu I i II-ej Wojny Światowej

Wystawa militariów przygotowana wspólnie z uczniami naszej szkoły w dzień otwarty dla gimnazjalistów.
Na wystawie znalazły się eksponaty pochodzące z prywatnych kolekcji.

Wystawa hełmów bojowych i paramilitarnych.

Wystawa szalików drużyn piłkarskich.