Wystawy o tematyce militarnej możemy oglądać dzięki pasjonatowi militariów panu Robertowi Kamińskiemu,
który skompletował eksponaty i przygotował wszystkie ekspozycje.
 

Wyposażenie indywidualne żołnierza września 1939 r.

100 rocznica odzyskania niepodległości RP – uroczystości państwowe

Wystawa militarna dotycząca uzbrojenia i wyposażenia wojsk powietrznodesantowych i wojsk specjalnych przygotowana i udostępniona z okazji Święta Jednostki Komandosów z Lublińca

 

Wystawa uzbrojenia i wyposażenia Zmotoryzowanych Oddziałów Milicji Obywatelskiej ZOMO

 

Wystawa militarna masek przeciwgazowych i przyrządów celowniczych z okresu I i II-ej Wojny Światowej

 

Wystawa militariów przygotowana wspólnie z uczniami naszej szkoły w dzień otwarty dla gimnazjalistów.
Na wystawie znalazły się eksponaty pochodzące z prywatnych kolekcji.