XVII Powiatowy Konkurs Matematyczny „Śladami Euklidesa”

XVII Powiatowy Konkurs Matematyczny „Śladami Euklidesa”

Zaproszenie do udziału w XVII Powiatowym Konkursie Matematycznym „Śladami Euklidesa”.

Celem konkursu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
Konkurs daje także uczniom, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności przed egzaminem maturalnym.
Jest on przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
– szkolnego, który odbędzie się dnia 13 grudnia 2018 r. (czwartek) w szkołach,
   które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie,
– finałowego, który odbędzie się dnia 7 marca 2019 r. (czwartek)

W etapie szkolnym uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut zestaw 5 zadań dostarczonych przez organizatora konkursu.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do 11 grudnia 2018 r.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminem konkursu, dołączonym do niniejszego zaproszenia.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na zgłoszenia.

Regulamin XVII Konkursu matematycznego Śladami Euklidesa

 

Koordynator Konkursu
Halina Olbryś