XI Powiatowy Konkurs Recytatorski

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski

Poezja Cypriana Kamila Norwida była motywem przewodnim XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, którego celem  było rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży. Komisji konkursowej  przewodniczył Grzegorz Emanuel, aktor filmowy i teatralny,  któremu w jury towarzyszyły poetka Katarzyna Sioćko i przedstawiciel Wydziału Edukacji w Piasecznie.  Do konkursu zostali zgłoszeni uczniowie ze wszystkich szkół powiatowych. Zespół Szkół Nr 1 reprezentowały  uczennice z klasy I technikum informatycznego: Aleksandra Gołąbek i Martyna Kwaśnik.  Aleksandra Gołąbek otrzymała wyróżnienie za ciekawą interpretację głosową tekstu poetyckiego. Gratulujemy obu uczestniczkom konkursu!

 

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:
Karolina Krzyżanowska z  Zespołu Szkół nr 2 im. E. Plater w Piasecznie
Weronika Podolak z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie
Paulina Puk z  IV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego Piasecznie
Aleksandra Gołąbek z Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie

Natalia Mazur z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im. I. Sendlerowej  w Tarczynie

 

http://www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=21179