X Powiatowy Konkurs Recytatorski

X Powiatowy Konkurs Recytatorski

 „Jest takie miejsce, taki kraj…” to motyw przewodni tegorocznego konkursu recytatorskiego, którego uroczysty finał odbył się 16 kwietnia 2018 r. w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

  Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez ochronę i popularyzację lokalnej tradycji i historii.

  Do finału przystąpiło 23 najzdolniejszych recytatorów z 8 szkół powiatowych, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych. Naszą szkołę reprezentowały: Paulina Minderska i Patrycja Koczara- uczennice III klasy technikum organizacji reklamy.

  Jury, któremu przewodniczył Pan Jan Zdziarski- specjalista kultury mowy i wieloletni wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza  w Warszawie, wysoko oceniło poziom artystyczny wystąpień, szczególną uwagę zwrócono na bardzo dobrą wyrazistość artykulacyjną wykonawców.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!