WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO X POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O STANACH ZJEDNOCZONYCH

WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO X POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O STANACH ZJEDNOCZONYCH

Dnia 1 grudnia b.r.  56 uczniów technikum brało udział w etapie szkolnym Powiatowego Konkursu Wiedzy o Stanach Zjednoczonych.

Do II etapu (finałowego) przechodzą:

Kacper Tabiszewski 2ts –  I miejsce  
Bartłomiej Majewski 2tt  –  II miejsce ex aequo
Piotr Stachura 2ti – II miejsce ex aequo    

Serdecznie gratulujemy!

Zwycięzcy są proszeni o wybranie (do 13 grudnia) jednego z 14 tematów do prezentacji w II etapie konkursu. Tematy są wywieszone na korytarzu I piętra i w gablotce obok sali 211. Pomocą będą Wam służyć nauczyciele  prowadzący.

Anna Kielan, Koordynator Konkursu