Wykłady profesorów UKSW

Wykłady profesorów UKSW

Dnia 7 maja odbyły się wykłady profesorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:  prof. dr. hab. inż. Franciszka Seredyńskiego, dr. Mirosława Kurkowskiego,  dr. hab. Frederic Guinand`a  na temat sztucznej inteligencji i kryptografii komputerowej. 

W pierwszym wykładzie  uczniowie zostali zapoznani z nowymi pomysłami i aktualnym kierunkiem badań w dziedzinie sztucznej inteligencji.  Jednym z  przykładów były obserwacje zachowań owadów żyjących w rojach i próby przeniesienia tych zachowań na  sposoby sterowania dronami. 

Drugi wykład  pokazywał  różne sposoby szyfrowania danych w sieci komputerowej i na dyskach lokalnych. Uczniowie chętnie zadawali pytania i brali udział w dyskusji. 

Profesorowie UKSW odwiedzili naszą szkołę w ramach  nawiązanej w bieżącym roku szkolnym współpracy. Czekamy na kolejne spotkania. 

Igor Walkiewicz 3tt