Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa- Mokotów
Współpraca: rozpoczęta we wrześniu 2015 r.
Porozumienie: zawarte 17.03.2016 r.
Działania w ramach projektu:

  • promowanie różnych form służby wojskowej

  • upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz Resortu Obrony Narodowej

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej

  • nawiązywanie koleżeńskich stosunków pomiędzy środowiskiem wojskowym i uczniowskim

  • wycieczka do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (zapoznanie się metodami szkolenia przyszłych pilotów wojskowych oraz z historią lotnictwa)

  • wycieczka do Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu
    prezentacja (pogadanka) na temat szkolnictwa wojskowego

warszawamokotow.wku.wp.mil.pl