WIADUKT WYMIATA!!!

WIADUKT WYMIATA!!!

Ogłoszono wyniki XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021!

Jesteśmy NAJLEPSZYM technikum w Piasecznie i jednym z najlepszych  w Polsce.  I nie jesteśmy zaskoczeni. Dzięki ciężkiej pracy wszystkich podmiotów w Zespole Szkół Nr 1 nasi uczniowie uzyskują coraz lepsze wyniki z egzaminu maturalnego i zawodowego.

1. Ranking Wojewódzki Techników 2021- 8 miejsce – złota tarcza.
2. Ogólnopolski Ranking Maturalny Techników 2021 – 51 miejsce – złota tarcza.
3. Ogólnopolski Ranking Główny Techników 2021 – 56 miejsce – złota tarcza.