Wewnątrzszkolny Konkurs Ortograficzny

Wewnątrzszkolny Konkurs Ortograficzny

Serdecznie zapraszamy do udziału w wewnątrzszkolnym Konkursie Ortograficznym, który odbędzie się

24 maja 2017 r. (środa) o godzinie 11.30.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do nauczycielek języka polskiego – Katarzyny Towarek i Doroty Wojciuk.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.05.2017 r.

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

 

 1. Cele konkursu:
 • promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego
 • doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej
 • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych
 • rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego
 1. Zasady uczestnictwa:
 • dyktando adresowane jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 1
 • warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa
 • zgłaszający się są zobowiązani do podania swoich danych osobowych: imię, nazwisko
 1. Przebieg konkursu:
 • dyktando ortograficzne odbędzie się dnia 24 maja 2017 r. o godz. 11.30
 • uczestnicy wpisują odpowiedzi w puste pola
 • podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowników, notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów, notesów) itp.
 • niedostosowanie się do zasad regulaminu wpływa na dyskwalifikację piszącego
 • wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego
 • ogłoszenie wyników nastąpi po sprawdzeniu prac konkursowych
 • wgląd do prac własnych będzie możliwy po ogłoszeniu wyników
 • przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN
 1. Nagrody:
 • spośród uczestników wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca
 • nagrody zostały ufundowane przez Radę Szkoły
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 29.05.2017 r.