VII edycja Konkursu Matematycznego  dla uczniów ZSZ

VII edycja Konkursu Matematycznego dla uczniów ZSZ

 

W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się siódma edycja Konkursu Matematycznego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem, bez zakłóceń oraz w przyjaznej atmosferze.

Na dwóch etapach uczniowie otrzymali do rozwiązania 5 zadań otwartych jednakowo ocenianych, na pierwszym etapie w skali 0-4, a na drugim etapie w skali 0-5. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczestnik pierwszego etapu konkursu mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów, natomiast uczestnik drugiego etapu 25 punktów.

Zadania sprawdzały umiejętności określone w Celach kształcenia – wymaganiach ogólnych Podstawy programowej kształcenia ogólnego.Większość uczestników konkursu nie miała trudności w stosowaniu obliczeń procentowych w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym. Potrafili także zastosować własności liczb. Łatwe było dla uczniów zadanie z zastosowaniem pola oraz obwodu czworokąta. Dobrze radzili sobie z obliczeniem objętości prostopadłościanu i zamianą jednostek objętości. Większość uczniów umiało rozwiązać zadanie – zagadkę matematyczną.

 

Laureatami Konkursu Matematycznego zostali:

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Kolejne miejsce

1

Aleksander Stasiewicz

3p

pierwsze

2

Adam Włodarczyk

3p

drugie

3

Mateusz Przybylski

3p

trzecie

 

Sławomira Cienkus