VII edycja Konkursu Matematycznego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

VII edycja Konkursu Matematycznego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 
Pierwszy etap siódmej edycji Konkursu Matematycznego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbył się
w dniu 5 grudnia 2017 roku.  
 
Do drugiego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Przybylski Mateusz kl. 3p, Stasiewicz Aleksander kl. 3p, Włodarczyk Adam kl. 3p i Zawisza Kamil kl. 3p
 
Konkurs przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z Regulaminem Konkursu Matematycznego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie otrzymali do rozwiązania 5 zadań otwartych jednakowo punktowanych. Zadania były oceniane w skali 0-4. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczestnik konkursu mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów. Zadania sprawdzały umiejętności określone w Celach kształcenia – wymaganiach ogólnych Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie bardzo dobrze radzili sobie z obliczeniami procentowymi. Potrafili rozwiązać zadanie geometryczne dotyczące wzajemnego położenia dwóch okręgów.
Ułożyli i rozwiązali równanie liniowe spełniające warunki zadania. Najwięcej trudności sprawiło uczestnikom konkursu zadanie z zastosowaniem układu równań.
                                                                                                      Sławomira Cienkus