UWAGA REKRUTACJA

UWAGA REKRUTACJA

Od dnia 29 czerwca do 10 lipca 2020 roku trwa etap składania kopii świadectw ukończenia szkoły.

Świadectwa składacie Państwo w szkole,

nie przyjmujemy świadectw w wersji elektronicznej.

Punkt obsługi rekrutacji jest czynny w godzinach 8.30 – 14.30.