Uczniowie z klas reklamy na specjalistycznym szkoleniu.

Uczniowie z klas reklamy na specjalistycznym szkoleniu.

W ostatnich dniach roku szkolnego odbyła się II część  szkolenia w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu unijnego ,,Atrakcyjni na rynku pracy”.  13 uczniów z klas reklamy przygotowuje się teraz do wakacyjnych staży, które oprócz szkoleń są istotną formą wsparcia uczniów w ramach projektu.

 II część szkolenia obejmowała zakres Inboud marketingu.

Na zajęciach prowadzonych przez specjalistę w tej dziedzinie poznaliśmy elementy, które mają wpływ na rozwój „nowego” marketingu. Poznaliśmy także nowy proces podejmowania decyzji zakupowych, który w  związku z powszechną cyfryzacją ma teraz miejsce. Dodatkowo mogliśmy się zapoznać z najnowszymi badaniami na ten temat przeprowadzonymi w Polsce.

Elementem, który przyśpieszył rozwój Inbound marketingu w Polsce, był kryzys w 2008 roku, który zamienił strategie ekspansji na przetrwania. W wielu firmach tym samym kazał dostosować nieco do nowych warunków komunikację z otoczeniem.

Dowiedzieliśmy się także, co jest attention crash, kim jest Prosument i jaka jest obecnie rola marketingu i sprzedaży w polskich firmach. Poznaliśmy wiele trendów związanych z Inbound marketingiem, takich jak brand journalism, content marketing, reklama natywna i inne. Na koniec poznaliśmy sztukę wystąpień medialnych i autoprezentacji.

Wszystko po to, aby w praktyce przećwiczyć budowanie małej strategii komunikacyjnej opartej na zasadach Inbound marketingu.

Strategia Inbound marketingu powstała w opozycji do tradycyjnych metod bazujących na agresywnej formie reklamy, takiej jak spoty reklamowe, bilbordy czy pop-upy (z ang. outbound marketing). Jej celem jest zbudowanie świadomości marki oraz wypracowanie długotrwałej relacji z klientami opartej na dwustronnym modelu komunikacji i zaangażowaniu obydwu stron. Docelowo ma pomóc dotrzeć klientom do doradcy, czyli budować świadomość marki poprzez rozwiązywanie ludzkich problemów.

 

Zofia Hejke

Więcej o samym projekcie na naszej stronie w zakładce: zainteresowania/projekty i programy