THE BIG CHALLENGE 2020

THE BIG CHALLENGE 2020

Nasi uczniowie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie z języka angielskiego THE BIG CHALLENGE 2020. W konkursie wzięło udział ponad 6 tysięcy szkół z całej Europy, a w Polsce do konkursu przystąpiło 436 szkół.

W naszej szkole do konkursu przystąpiło 28 osób z klas pierwszych. Pisali konkurs na najwyższym, piątym poziomie językowym, przypisanym do ich grupy wiekowej. W całej Polsce na tym poziomie konkurs pisało 815 osób.

Zwycięzcami konkursu zostali:

PAULINA PRZYBYSZ – klasa 1ti4 – I miejsce w szkole, 23 w kraju i 10 w województwie mazowieckim

KRZYSZTOF KATANA – klasa 1ti5
DARIUSZ KOŁODZIEJCZYK – klasa 1ti4

II miejsce ex aequo w szkole, 25 w kraju i 12 w województwie mazowieckim.

JAKUB MARCZAK – klasa 1ti4
CEZARY DROŻDEŻWICZ – klasa 1ti4

III miejsce ex aequo w szkole, 45 w kraju, 16 w województwie mazowieckim.

Gratulujemy serdecznie laureatom i życzymy im dalszych sukcesów językowych:)