Cykl telekonferencji z psychologiem

Cykl telekonferencji z psychologiem

Jak radzić sobie z przemocą to temat spotkań, które odbyły się 15 i 22 marca w ramach cyklu szkoleń/telekonferencji z psychologiem i psychoterapeutą mgr Katarzyną Gajdą. Uczestnikom spotkania zostały przedstawione przyczyny, rodzaje i sposoby radzenia sobie z tym trudnym zjawiskiem, które teraz w czasie pandemii uległo nasileniu. 

Jeżeli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem tu otrzymasz pomoc:
– wychowawca, psycholog lub pedagog szkolny
– 112 ogólnopolski telefon alarmowy
– 800 120 002 Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (bezpłatny, czynny całą dobę)
– 22 756 72 63 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie
– 22 757 68 20 Powiatowe Centrum Interwencji Kryzysowej G. Kalwaria (bezpłatna pomoc, czynny cała dobę)
– 22 757 68 20 Punkt Interwencji Kryzysowej Piaseczno (czynny od pon. do pt. 09.00 – 16.00)
– 22 616 02 68 lub 788 681 727 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
– Fundacja Centrum Praw Kobiet
– tel. zaufania: 22 621 35 37
– tel. interwencyjny: 600 070 717
– porady prawne: pomoc@cpk.org.pl

Poprzednie spotkania 19 i 26 stycznia dotyczyły problemu depresji młodzieńczej. Uczestnicy poznali przyczyny, źródła i objawy choroby. Zostały też przedstawione  metody sposoby walki z chorobą oraz adresy placówek i numery telefonów, pod którymi specjaliści  udzielają  pomocy. 

Koordynatorem spotkań jest pedagog szkolny mgr Małgorzata Nowak. 

Dziękujemy Radzie Szkoły i Radzie Rodziców za sfinansowanie cyklu spotkań dla rodziców, nauczycieli i uczniów, a Pani Ewelinie Gołąb za  wspieranie działań organizacyjnych.

Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny