technik informatykTechnik informatyk

okres nauki – cztery lata

W dzisiejszych czasach każde nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Technik informatyk jest zawodem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw – zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów.

Uczeń zdobywa wiedzę z użytkowania, instalacji i konfiguracji sprzętu i sieci komputerowych oraz tworzy własne aplikacje w różnych środowiskach programowania.

Technik Informatyk

technik teleinformatykTechnik teleinformatyk

okres nauki – cztery lata

Telekomunikacja oraz informatyka to najszybciej rozwijające się dziedziny współczesnej nauki i techniki, służące szeroko pojętej łączności między ludźmi i komputerami. Teleinformatyka wykorzystuje najnowsze zdobycze elektroniki i informatyki.

Uczeń przygotowywany jest do obsługi systemów transmisji danych, telefonii przewodowej, komórkowej i światłowodowej, urządzeń i sieci multimedialnych. Zawód ten staje się dominującym na współczesnym rynku pracy.

Technik Teleinformatyk

technik elektronikTechnik elektronik

okres nauki – cztery lata

Elektronika to niezwykle obszerny i dynamiczny dział wiedzy, której zastosowanie spotykamy niemal w każdej dziedzinie życia. Wyposażenie współczesnych urządzeń, zarówno przemysłowych, jak i codziennego użytku, w głównej mierze opiera się na coraz bardziej zaawansowanych układach procesorowych, czyli zawiera liczne elementy i układy elektroniczne.

Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania, analizy, eksploatacji oraz diagnozowania i serwisu urządzeń elektronicznych i automatyki. Szkoła posiada wieloletnią tradycję w prowadzeniu specjalizacji w zakresie systemów komputerowych.

Technik Elektronik

technik pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych

okres nauki – cztery lata

W technikum samochodowym poznasz wiele ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w samochodach. Dowiesz się, jak skonstruowany jest pojazd, jak należy go naprawiać i diagnozować. Poznasz zastosowanie i sposoby komputerowej diagnostyki pojazdów samochodowych za pomocą urządzeń i programów diagnostycznych.

Uczeń przygotowywany jest do obsługi, diagnozy i naprawy pojazdów samochodowych. Poznaje konstrukcję pojazdów, potrafi stosować programy komputerowe do diagnostyki.

Technik Pojazdów Samochodowych

technik organizacji reklamyTechnik organizacji reklamy

okres nauki – cztery lata

Galerie handlowe i hipermarkety uginają się od towarów. Dlaczego wybrać ten lub inny? Pracodawcy potrzebują osób, które będą umiały wypromować właśnie ich produkt. Technikum organizacji reklamy pozwoli ci opanować takie umiejętności jak planowanie, opracowanie i wykonanie działań promocyjnych i reklamowych.

Uczeń zdobywa umiejętności takie jak planowanie, opracowanie i wykonanie działań promocyjnych i reklamowych. To zawód dla osób z wyobraźnią, lubiących działać nieszablonowo, które interesują się zarówno grafiką jak i marketingiem.

Technik Organizacji Reklamy