technik informatykTechnik informatyk

okres nauki – pięć lat

W dzisiejszych czasach każde nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Technik informatyk jest zawodem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw – zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów.

Uczeń zdobywa wiedzę z użytkowania, instalacji i konfiguracji sprzętu i sieci komputerowych oraz tworzy własne aplikacje w różnych środowiskach programowania.

Technik Informatyk

technik teleinformatykTechnik teleinformatyk

okres nauki – pięć lat

Telekomunikacja oraz informatyka to najszybciej rozwijające się dziedziny współczesnej nauki i techniki, służące szeroko pojętej łączności między ludźmi i komputerami. Teleinformatyka wykorzystuje najnowsze zdobycze elektroniki i informatyki.

Uczeń przygotowywany jest do obsługi systemów transmisji danych, telefonii przewodowej, komórkowej i światłowodowej, urządzeń i sieci multimedialnych. Zawód ten staje się dominującym na współczesnym rynku pracy.

Technik Teleinformatyk

technik elektronikTechnik elektronik

okres nauki – pięć lat

Elektronika to niezwykle obszerny i dynamiczny dział wiedzy, której zastosowanie spotykamy niemal w każdej dziedzinie życia. Wyposażenie współczesnych urządzeń, zarówno przemysłowych, jak i codziennego użytku, w głównej mierze opiera się na coraz bardziej zaawansowanych układach procesorowych, czyli zawiera liczne elementy i układy elektroniczne.

Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania, analizy, eksploatacji oraz diagnozowania i serwisu urządzeń elektronicznych i automatyki. Szkoła posiada wieloletnią tradycję w prowadzeniu specjalizacji w zakresie systemów komputerowych.

Technik Elektronik

technik pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych

okres nauki – pięć lat

W technikum samochodowym poznasz wiele ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w samochodach. Dowiesz się, jak skonstruowany jest pojazd, jak należy go naprawiać i diagnozować. Poznasz zastosowanie i sposoby komputerowej diagnostyki pojazdów samochodowych za pomocą urządzeń i programów diagnostycznych.

Uczeń przygotowywany jest do obsługi, diagnozy i naprawy pojazdów samochodowych. Poznaje konstrukcję pojazdów, potrafi stosować programy komputerowe do diagnostyki.

Technik Pojazdów Samochodowych

technik organizacji reklamyTechnik reklamy

okres nauki – pięć lat 

Galerie handlowe i hipermarkety uginają się od towarów. Dlaczego wybrać ten lub inny? Pracodawcy potrzebują osób, które będą umiały wypromować właśnie ich produkt. Technikum reklamy pozwoli ci opanować takie umiejętności jak planowanie, opracowanie i wykonanie działań promocyjnych i reklamowych.

Uczeń zdobywa umiejętności takie jak planowanie, opracowanie i wykonanie działań promocyjnych i reklamowych. To zawód dla osób z wyobraźnią, lubiących działać nieszablonowo, które interesują się zarówno grafiką jak i marketingiem.

Technik Reklamy