Technikum Nr 1 Złotą Szkołą w Rankingu Perspektyw

Technikum Nr 1 Złotą Szkołą w Rankingu Perspektyw

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie jest NAJLEPSZYM technikum w Piasecznie i jednym z najlepszych  w Polsce i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

1. Ranking Wojewódzki Techników 2021- 8 miejsce – złota tarcza.
2. Ogólnopolski Ranking Maturalny Techników 2021 – 51 miejsce – złota tarcza.
3. Ogólnopolski Ranking Główny Techników 2021 – 56 miejsce – złota tarcza.

Zdobycie miejsca w czołówce Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. To potwierdzenie wysokiego poziomu nauczania i dobrej atmosfery w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe, dbające o właściwe warunki nauczania.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

https://technika.perspektywy.pl/2021/rankings/ranking-glowny-technikow