W wielu miastach i gminach są realizowane różnorodne pomysły członków tych społeczności finansowane z budżetu miasta czy gminy. Czemu nie przenieś tego pomysłu na grunt społeczności szkolnej?
W odpowiedzi na to pytanie, zrodził się pomysł “Szkolnego budżetu partycypacyjnego”, który Rada Szkoły postanowiła zrealizować w formie Konkursu, przebiegającego w następujących etapach:

Wstępne konsultacje dotyczące realizacji konkursu (przed 2 października 2017 r.)
Przed rozpoczęciem konkursu odbyły się wstępne konsultacje z członkami społeczności szkolnej, które obejmowały:

  • dyskusję nad pomysłem podczas zebrań Rady Szkoły w dniu 31.08.2017 r. i 13.09.2017 r.,
  • przedstawienie pomysłu Dyrekcji Zespołu Szkół,
  • przedstawienie pomysłu Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej (drogą elektroniczną),
  • spotkanie z Samorządem Uczniowskim w dniu 21.09.2017 r.,
  • spotkanie z Radą Pedagogiczną w dniu 28.09.2017 r.,
  • spotkanie informacyjne dla nauczycieli w dniu 29.09.2017 r.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej pozytywnie odnieśli się do realizacji konkursu.

Rozpoczęcie konkursu (2 października 2017 r.)

Rada Szkoły ogłasza konkurs “Szkolny Budżet Partycypacyjny 2017/2018”. Zobacz:

Serdecznie zapraszamy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do udziału w konkursie!

Akcja informacyjna o konkursie (do 1 grudnia 2017 r.)
Zgłaszanie projektów konkursowych (do 4 grudnia 2017 r.)
Wykaz zgłoszonych projektów:
Lp. Data Tytuł projektu Status
1. 15.11.2017r. BOOKCROSSING – BOOK STOP zaakceptowany
2. 03.12.2017r. Kącik relaksu dla uczniów zaakceptowany
Wykaz zaakceptowanych projektów, wybór projektów do realizacji
Wykaz zaakceptowanych projektów:
Lp. Tytuł i opis projektu
1. BOOKCROSSING – BOOK STOP – zobacz opis w pliku pdf.
2. Kącik relaksu dla uczniów – zobacz opis w pliku pdf.

Wobec zgłoszonych dwóch projektów, których łączny budżet nie przekracza 4000 zł (przeznaczonych przez Rade Szkoły na realizację konkursu), Komisja Konkursowa w składzie:
• Jerzy Stercuła (przewodniczący Rady Szkoły) – przewodniczący Komisji,
• Przemysław Szczęsny (uczeń klasy 3TT) – członek Komisji,
• Dorota Stachura (przewodnicząca Rady Rodziców) – członek Komisji,
• Krzysztof Jaśkiewicz (nauczyciel) – członek Komisji,
• Elżbieta Malinowska (Dyrektor Zespołu Szkół) – członek Komisji,
postanowiła przyjąć do realizacji obydwa zgłoszone projekty. Głosowanie nad wyborem najlepszych projektów nie zostanie więc przeprowadzone.

Opis realizacji projektów (do 13 kwietnia)

Dwa zaakceptowane do realizacji projekty zostały oddane do bezpośredniego użytkowania uczniów w dniu 8 lutego 2018 r. – przeczytaj relacje.

Treści tej strony modyfikuje Jerzy Stercuła (ostatnia aktualizacja 12 lutego 2018 r.)