Szkolna debata na temat tolerancji

Szkolna debata na temat tolerancji

31.05.17 r.  na 4 i 5 lekcji klasa 2 tr przeprowadziła debatę. Uczniowie zajmowali stanowiska wobec postawionej tezy: Tolerancja to postawa, która powinna być jedną z głównych wartości w państwach cywilizacji zachodniej. W role prowadzących wcielili się Patrycja Koczara i Andrzej Liwiński.
 

 
Strona będąca za tezą nosiła nazwę KOT – Komisja Obrony Tolerancji, a grupa przeciw TiW – Tradycja i Wartości. Publicznością była klasa 2tr, natomiast obserwatorami 3p i 1ts. Osoby, które broniły tezy, przedstawiały następujące argumenty :
– tolerancja wobec innych to jak tolerancja wobec swoich przyjaciół i rodziny
– tolerować powinniśmy swoich sąsiadów bez względu na wszystko
– nie musimy kogoś  lubić, ale nie wolno mu ubliżać
– tolerancja pozwala nam się rozwijać i poznawać inne kultury
Kontrargumentami były: tolerancja prowadzi do zanikania tradycji,a także do islamizacji, przytoczone zostały słowa Muammara al-Kadafiego: Obecnie mamy 50 mln muzułmanów w Europie, zmienią ten kontynent w ciągu kilku dekad. Ciekawe jest zjawisko, że osoby uważające się za tolerancyjne zazwyczaj nie tolerują poglądów osób nietolerancyjnych, co świadczy o braku tolerancji.
 
Po przedstawieniu swoich stanowisk przez strony przyszedł czas na zadawanie pytań i odnoszenie się do argumentów przeciwników. Między grupami zaczęła się zacięta dyskusja. Obie drużyny chciały przekonać publiczność oraz komisję do swoich racji. Czas  zadawania pytań musiał zostać wydłużony. Na końcu nastąpiło głosowanie, jednak ostateczny głos miała komisja decyzyjna, w której skład wchodzili: wicedyrektor Bożena Rosłoń oraz dwóch uczniów klasy 2tr: Izabela Bystrosz i Cezary Skalski. Wyniki były jednoznaczne: 9 osób było przeciw tezie, 1 osoba za i 3 osoby wstrzymały się od głosu. Po naradzie komisji pani wicedyrektor zabrała głos, podsumowując, że wszyscy jesteśmy tolerancyjni, ale do pewnej granicy.
 
Julita Olkowska, Małgorzata Winterot, 2 tr