Szkoła w “Chmurze”

Szkoła w “Chmurze”

5 stycznia 2018 r. Zespół Szkół Nr 1 został wyróżniony certyfikatem firmy Microsoft i znalazł się w grupie innowacyjnych placówek, które wykorzystują najnowsze rozwiązania informatyczne Microsoft dla Edukacji.

Podczas uroczystości wręczenia wyróżnienia nasi uczniowie prezentowali praktyczne zastosowania  chmury oraz możliwości zarządzania nią.

Ponadto zostały  pokazane autorskie projekty przez reprezentantów poszczególnych kierunków: technik organizacji reklamy, technik elektronik, technik informatyk i technik teleinformatyk.