Sukcesy naszych uczniów w zmaganiach młodych matematyków

Sukcesy naszych uczniów w zmaganiach młodych matematyków

„Euklidesy” rozdane!

20 kwietnia w Starostwie Powiatowym wręczono nagrody laureatom XVI Konkursu Matematycznego „Śladami Euklidesa”. Konkurs, przeprowadzony już po raz szesnasty, cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, uznaniem nauczycieli, wykładowców uczelni wyższych oraz władz samorządowych.

 W szesnastu edycjach tego konkursu wzięło udział 6354 uczniów z dziewięciu szkół średnich powiatu piaseczyńskiego.

W ostatniej XVI edycji w etapie szkolnym konkursu wzięło udział 440 uczniów, do drugiego etapu przystąpiło 140 uczniów z czego wyłoniono 31 laureatów.

Laureatami  konkursu z Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie zostali:

Poziom rozszerzony I  (klasy I LO oraz I i II technikum )

Jakub Kulczyk z klasy 2te – miejsce III

Adam Sierszuła z klasy 2ti – miejsce III

Poziom podstawowy II  (klasy II LO oraz III Technikum)

Paulina Minderska z klasy 3tr – miejsce III

Konkurs „Śladami Euklidesa” ma na celu rozwój zainteresowań i umiejętności matematycznych oraz motywowanie młodzieży do zdobywania wiedzy, a nauczycieli do pracy z pasjonatami matematyki. 

Uroczystość poprowadziła Halina Olbryś, doradca metodyczny matematyki i współorganizatorka konkursu, która w swym wystąpieniu mówiła o matematyce jako jednej z tych dyscyplin naukowych, które znacząco wpływają na rozwój osiągnięć ludzkości, a jednocześnie pomagają rozwiązywać rozmaite problemy pochodzące z innych nauk, takich jak fizyka, medycyna, ekonomia, technika. W sposób humorystyczny dowodziła, że matematyki warto się uczyć.

Gościem honorowym uroczystości była dr Joanna Kandzia z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która mówiła o ciekawych właściwościach liczb i działań na liczbach.

 

Nagrody oraz dyplomy wręczył Ksawery Gutt – Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, który pogratulował  zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu oraz podziękował nauczycielom za przygotowanie młodzieży do matematycznych zmagań.

fotorelacja z wydarzenia

na stronie powiatu