Spotkanie z Katarzyną Bondą

Spotkanie z Katarzyną Bondą

Byliśmy na spotkaniu z pisarką zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno w ramach cyklicznego wydarzenia Piaseczyńskie Miasto Kobiet. Gościem była Katarzyna Bonda, polska królowa kryminału. Pisarka łatwo nawiązała bezpośredni kontakt z publicznością, odpowiadając żywo i barwnie na pytania prowadzącej spotkanie i publiczności. Mówiła o swoich małomiasteczkowych korzeniach, które nauczyły ją widzieć ludzi i ich sprawy. Mówiła też o swoim dziennikarstwie, które porzuciła, by być sobą pisząc powieści. Mówiła też o tym, że pisze obecnie nową powieść.

Przed tą wyprawą na spotkanie z pisarką biblioteka szkolna zorganizowała szkolny konkurs na temat znajomości przez uczniów „królowych kryminału”. Okazało się, że wielu uczniom autorki te są znane, a ich utwory są przez nich czytane. Zapraszamy wszystkich innych do biblioteki szkolnej, w której zbiorach znaleźć można zarówno książki Katarzyny Bondy, jak i Agaty Christie.