Technikum Nr 1 w Piasecznie laureatem Ogólnopolskiego konkursu #OSEWyzwanie

Technikum Nr 1 w Piasecznie laureatem Ogólnopolskiego konkursu #OSEWyzwanie

W pierwszych tygodniach września przystąpiliśmy do konkursu #OSEWyzwanie, organizowanego przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Warunki, które spełniliśmy to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna, oraz dodatkowo wysłanie na konkurs pracy plastycznej pt. „Smart szkoła”, zgłoszenie się do programów OSE Hero oraz CodeWeek.

Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie jest mobilna pracownia multimedialna składająca się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do Internetu.

W dniu 26 września 2019 r. dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie na uroczystości zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Radomiu odebrał oficjalne potwierdzenie przyznania nagrody. Będzie ona przekazana w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

Konkursu na Plakat Promujący Literaturę Fantasy/Fantastyczną

Konkursu na Plakat Promujący Literaturę Fantasy/Fantastyczną

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w

IV edycji Konkursu na Plakat Promujący Literaturę Fantasy/Fantastyczną. 

Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i plastycznych uczniów.
2 .Promowanie czytelnictwa w naszej szkole.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 1.
2. Prace konkursowe można wykonać w dowolnej technice. Preferowane wymiary: 29,7 x 42 cm (format A3).

Terminy i miejsce składania prac:
1. Rozpoczęcie konkursu 15 października 2019 roku.
2. Prace konkursowe uczniowie składają w bibliotece szkolnej do 22 listopada 2019 roku.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 grudnia 2019 roku.

Nagrody
1. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody ufundowane przez Radę Szkoły.

Rusza XII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O USA!

Rusza XII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O USA!

Zapraszamy uczniów do udziału w XII Powiatowym Konkursie Wiedzy o USA. Patronem konkursu jest Starosta Piaseczyński, który funduje atrakcyjne nagrody.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbędzie się 5 grudnia 2019 r. i będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań – 20 pytań wyboru (a, b, c lub d) oraz 5 pytań otwartych. Wszystkie pytania dotyczą ogólnej wiedzy o USA ( m.in. historii, geografii, systemu rządów USA, prezydentów czy ludności).

Trzy osoby, które wykażą się największą wiedzą, przejdą do drugiego etapu, którego finał rozegra się 28 lutego 2020.     W tym etapie zadaniem uczestnika będzie przygotowanie prezentacji w języku angielskim na wybrany temat dotyczący wielkich miast w USA. Szczegóły w załącznikach ( piśmie do szkół oraz regulaminie konkursu).

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie udziału swoim nauczycielom języka angielskiego w terminie do 17 października 2019 r.!  (przyszły czwartek)

Jednocześnie zapraszamy uczniów chętnych do współpracy przy 20-minutowym przedstawieniu na zakończenie konkursu.

Nauczyciele języka angielskiego ZS1

REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O USA (1)

Pismo do szkół

UWAGA KONKURS!

UWAGA KONKURS!

Rada Szkoły zaprasza do udziału 

w KONKURSIE NA GRAFIKĘ REKLAMOWĄ SZKOŁY

na kubek  lub bidon z nazwą Technikum Nr 1

 

Chcemy rozwijać Waszą  kreatywność i promować używanie naczyń wielorazowych!

Termin nadsyłania projektów 10 grudnia 2019, szczegóły w regulaminie

Zapraszamy do udziału!

Europe Code Week – Szkolenia Office 365

Europe Code Week – Szkolenia Office 365

W ramach Tygodnia Kodowania w Polsce – CodeWeek 2019 uczniowie klas I uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez ucznia klasy 4TN Bartłomieja Tyburę, obejmującym tematykę zagadnień z usługi Microsoft Office 365.

Uczestnicy spotkania mogli poszerzyć wiedzę jak skutecznie i efektywnie wykorzystać dostępne dla nich za darmo programy zawarte w usłudze oraz odkryć nowe, dotąd nieznane rozwiązania.

Jadwiga Szlauzys – koordynator akcji.

Europe Code Week – Turniej Scottie Go

Europe Code Week – Turniej Scottie Go

W dniu 08.10.2019 r. w naszej szkole odbył się turniej kodowania z użyciem gry edukacyjnej Scottie Go. Do turnieju przystąpili uczniowie klasy 1ti5, wykorzystując 4 zestawy edukacyjne tej gry.

Uczestnicy w poszczególnych grupach realizowali różne algorytmy, sprawdzając ich poprawność aplikacją zainstalowaną na tabletach. Ta inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży, wielu uczestników wyraziła chęć ponownego udziału w podobnym przedsięwzięciu.

Jadwiga Szlauzys – koordynator akcji