Jasełka

Jasełka

20 grudnia 2019 r. odbyły się w naszej szkole jasełka pod tytułem “W Tobie już światło”. Przedstawienie miało zilustrować ludzi zmagających się z problemem wiary, poszukujących prawdy czy osobistej relacji z Bogiem. 

Jasełka zostały przygotowane przez uczniów klasy 2 ti i 1 ts pod kierunkiem Małgorzaty Wyszkowskiej.

Małgorzata Wyszkowska

WARSZTATY BRITISH CULTURE AND SOCIETY

WARSZTATY BRITISH CULTURE AND SOCIETY

W piątek 13 grudnia 2019 odbyły się warsztaty anglojęzyczne. Tego dnia, klasa  1TI4  wraz z  P.  Ewą Kiełbiewską oraz  P. Lucyną Matułą, wybrała się na ulicę Wilczą 9 w Warszawie do Centrum Konferencyjnego. Braliśmy udział w  warsztatach z native speakerem Panem Markiem Wills.  Wydarzenie było podzielone na dwie godzinne części.

W pierwszej z nich, zatytułowanej Britishness and changes in the British society, zostały nam przybliżone podstawowe informacje na temat Wielkiej Brytanii.  Rozmawialiśmy m. in. o brytyjskich stereotypach, geografii, władcach oraz historii.

Po krótkiej przerwie nastąpiła druga część pt. British Culture Through Pop Music – Xmas edition. Ta skupiała się na jednym temacie – brytyjskiej muzyce – a dokładniej na pięciu zespołach, bądź artystach. Wśród nich znaleźli się: The Beatles, Oasis, David Bovie, George Michael i Amy Winehouse.

Całe warsztaty przebiegały w języku angielskim. Zdecydowanie bardziej do gustu przypadła nam część pierwsza, gdyż artyści prezentowani w części drugiej byli nam mało znani, a co za tym idzie, byliśmy trochę znudzeni.

Maciej Sawicki kl. 1Ti4

Podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to uchwalony przez Radę Ministrów program wieloletni na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła realizuje Priorytet 3. tego Programu mający na celu: „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

W ramach otrzymanych środków zakupiliśmy do naszej biblioteki wiele nowych pozycji zaproponowanych
przez uczniów i nauczycieli oraz zaopiniowanych przez Radę Rodziców. Księgozbiór naszej biblioteki został wzbogacony o 653 pozycje książkowe w tym lektury. Uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych – zakupiono audiobooki, książki drukowane czcionką ułatwiającą czytanie, dużą czcionką oraz książki z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów – uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach oraz na wakacje i ferie.

Podjęliśmy współpracę z Biblioteką Publiczną w Piasecznie. Cele współpracy: planowanie zakupów, wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, udział w imprezach czytelniczych i kulturalnych organizowanych przez bibliotekę publiczną.

W trakcie spotkania z rodzicami wychowawcy odczytali list otwarty na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Dodatkowo rodzice mogli zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na planszy „10 powodów,
dla których warto czytać książki codziennie”.

Szkoła podjęła szeregu działań mających na celu promocję czytelnictwa wśród uczniów. Organizowaliśmy konkursy, happeningi, wystawy, uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z Krzysztofem Piersą, autorem książki “Komputerowy ćpun”. Każda klasa zrealizowała minimum jeden projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Poniżej przedstawiamy wybrane projekty realizowane przez klasy.

Spot: Promujemy czytelnictwo (klasa 1TE5). spot

Literatura współczesna (klasa 1TT5, 4TE, 4TN). Uczniowie w trakcie lekcji poznawali twórczość Olgi Tokarczuk. Czytano fragmenty książek. Dokumentacją projektu są zdjęcia.

   

  

Czytamy literaturę fantasy (klasa 4TR). Uczniowie zorganizowali stylizowaną sesję zdjęciową w plenerze opartą na serii książek J. Flanagana “Zwiadowcy”. Następnie przygotowali wystawę promującą czytelnictwo literatury fantasty. Prezentacja efektów odbyła się dnia 4 grudnia 2019 r. w czasie dnia otwartego dla kandydatów do szkoły.

    

Modele/szkice samochodów. Wystawa. Prezentacja książek (klasa 2TS). Klasa przygotowała projekt związany z tematyką zawodową. Zebrano materiały – modele w skali, projekty, prototypy. Zorganizowano wystawę w szkolnej gablocie.

 

 

Cyfrowe powtórki z lektur szkolnych. Projekt był realizowany przez klasy 1TE5, 2TE, 2TI, 3TR i 4TS. Uczniowie przygotowali w aplikacji Kahoot testy sprawdzające wiedzę z lektur szkolnych, które są wykorzystywane w trakcie lekcji języka polskiego, jako forma powtórzenia materiału programowego i doskonaląca kompetencje cyfrowe uczniów, co z kolei wpisało się w V kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Od pomysłu do realizacji czyli ,,Świąteczny autobus do szkoły…’’ (klasa 2TR). Projekt oparty na materiale POS. Uczniowie klas reklamy z przygotowanych elementów złożyli a następnie pomalowali autobus. Cała praca w formie zdjęć oraz filmików został udokumentowana. Efekty pracy można było podziwiać na korytarzu na pierwszym piętrze szkoły.

 

 

 

XIX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER

XIX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER

Dnia 12.12.2019 15 uczniów naszej szkoły wzięło udział w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER
 
Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień. 

 

NAGRODY DLA LAUREATÓW 

Tygodniowy udział 
w Wakacyjnym Obozie Talentów

Dofinansowany w 100% lub 82% wartości.

 

Bony upominkowe
do wykorzystania w internetowej księgarni Gandalf.com.pl

np. o wartości 100 zł, 200 zł lub 250 zł

 
Rada Szkoły Zespołu Szkół Nr 1 pokryła 50 %  kwoty kosztu udziału uczniów w konkursie. Ponadto, dla uczniów szkoły którym nie uda się zdobyć nagród od organizatora konkursu, nagrody dla uczniów z najlepszymi wynikami w tym konkursie ufunduje Rada Szkoły!