Rusza X Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA!

Rusza X Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA!

Jak co roku, zapraszamy do wzięcia udziału w X edycji Konkursu Wiedzy o USA, organizowanego dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu pod patronatem Starosty Piaseczyńskiego, pana Wojciecha Jerzego Ołdakowskiego.

Celem konkursu jest zdobycie wiadomości o USA jako kraju angielskiego obszaru językowego, nauka samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiedzy, kształcenie umiejętności prezentacji w języku obcym oraz poszerzenie zainteresowań.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach, dla techników i liceów, i jest dwuetapowy: 1 grudnia b.r. uczestnicy rozwiążą test z 25 pytaniami sprawdzającymi wiedzę ogólną o Stanach, po czym wyłonione zostaną z każdej szkoły maksymalnie trzy osoby, które przejdą do finału (23 lutego 2018). Przesłuchania finałowe odbywają się w naszej szkole i polegają na przedstawieniu przed komisją jednego tematu do wyboru z podanych w zaproszeniu, najlepiej w postaci prezentacji multimedialnej.

W tegorocznej, jubileuszowej edycji tematy II etapu dotyczą osiągnięć Stanów Zjednoczonych na polu nauki i techniki, a więc odkryć naukowych, wynalazczości, innowacji i realizacji technicznych oraz ludzi z nimi związanych – naukowców, badaczy, konstruktorów, wynalazców…. Mamy nadzieję, że ze względu na profil szkoły nasi uczniowie chętnie sięgną po wiedzę z tych dziedzin.

Wszelkie szczegóły dostępne w ogłoszeniach na tablicy konkursów (I piętro), w gablotce przy salach językowych na II piętrze i u nauczycieli języka angielskiego. Jednocześnie zapraszamy do współorganizacji części artystycznej (ok.20-minutowego przedstawienia) – mile widziane ciekawe pomysły, talenty plastyczne, aktorskie, techniczne.

W imieniu nauczycieli-anglistów – Anna Kielan, Koordynator Konkursu