Wszystkich zainteresowanych ofertą Zespołu Szkół Nr 1

zapraszamy na dni otwarte

24 października 2018 od godz. 14:00

11 kwietnia 2018 od godz. 14:00

 

Rok szkolny 2019/2020 

Rekrutacja prowadzona z użyciem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Harmonogram rekrutacji zostanie ogłoszony przez Kuratorium Oświaty w Warszawie

Regulamin rekrutacji 2019/2020 (po ogłoszeniu zarządzenia mazowieckiego kuratora oświaty w sprawie rekrutacji)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 {PDF}

Uwaga! Będąc uczniem naszej szkoły możesz skorzystać z internatu. Zapraszamy na stronę:  Internat

Badania Uczniów 2018 – wykaz podmiotów


Średnia liczba punktów kandydatów do klas
w roku szkolnym 2018/2019

Technik elektronik – 114,8
Technik informatyk – 149,3
Technik organizacji reklamy – 107
Technik pojazdów samochodowych – 103
Technik teleinformatyk – 125

w roku szkolnym 2017/2018

Technik elektronik – 106,7
Technik informatyk – 147,2
Technik organizacji reklamy – 107,5
Technik pojazdów samochodowych – 94,9
Technik teleinformatyk – 117,5

w roku szkolnym 2016/2017

Technik elektronik – 103,17
Technik informatyk – 127,21 (rozszerzona fizyka)
Technik informatyk – 122,56 (rozszerzona informatyka)
Technik organizacji reklamy – 103,52
Technik pojazdów samochodowych – 80,68
Technik teleinformatyk – 103,04


 

 

Zespół Szkół Nr 1 w roku szkolnym 2019/2020:

w każdym zawodzie dwie klasy (jedna dla absolwentów szkoły podstawowej i jedna dla absolwentów gimnazjum)