“Tydzień drzwi otwartych w szkołach Powiatu Piaseczyńskiego”

serdecznie zapraszamy 27.02.2019 w godzinach do 14:30 do 19:00

 

 Wszystkich zainteresowanych ofertą Zespołu Szkół Nr 1

zapraszamy na dzień otwarty

10 kwietnia 2019 od godz. 14:00

 

Rok szkolny 2019/2020 

Rekrutacja prowadzona z użyciem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Harmonogram rekrutacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 {PDF}

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Uwaga! Będąc uczniem naszej szkoły możesz skorzystać z internatu. Zapraszamy na stronę:  Internat

 

Przedmioty ze świadectwa uwzględniane podczas rekrutacji 2019/2020 dotyczy (absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej):

w zawodach technik informatyk, teleinformatyk, elektroniki, pojazdów samochodowych

      j. polski

      matematyka

      I przedmiot – fizyka

      II przedmiot – informatyka 

technik organizacji reklamy

      j.polski

      matematyka

      I przedmiot – j. angielski

      II przedmiot dla absolwentów gimnazjum – historia

      II przedmiot dla absolwentów szkoły podstawowej – geografia

Punty za szczególne osiągnięcia i aktywność społeczną (w szczególności wolontariat) będą przyznawane wyłącznie na podstawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły. Przez szczególne osiągnięcia należy rozumieć np. wysokie miejsca w konkursach olimpiadach, 

szczegółowe informacje w rozporządzeniu 

Podstawowe informacje i zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 znajdą Państwo również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020


Średnia liczba punktów kandydatów do klas
w roku szkolnym 2018/2019

Technik elektronik – 114,8
Technik informatyk – 149,3
Technik organizacji reklamy – 107
Technik pojazdów samochodowych – 103
Technik teleinformatyk – 125

w roku szkolnym 2017/2018

Technik elektronik – 106,7
Technik informatyk – 147,2
Technik organizacji reklamy – 107,5
Technik pojazdów samochodowych – 94,9
Technik teleinformatyk – 117,5

w roku szkolnym 2016/2017

Technik elektronik – 103,17
Technik informatyk – 127,21 (rozszerzona fizyka)
Technik informatyk – 122,56 (rozszerzona informatyka)
Technik organizacji reklamy – 103,52
Technik pojazdów samochodowych – 80,68
Technik teleinformatyk – 103,04


 

 

Zespół Szkół Nr 1 w roku szkolnym 2019/2020:

w każdym zawodzie dwie klasy (jedna dla absolwentów szkoły podstawowej i jedna dla absolwentów gimnazjum)