Nabór 2020/2021 

Od dnia 31 lipca do 4 sierpnia 2020 roku trwa etap składania kopii wyników egzaminu.
Wyniki egzaminu składacie Państwo w szkole,
nie przyjmujemy wyników egzaminu w wersji elektronicznej.
Punkt obsługi rekrutacji jest czynny w godzinach 8.30 – 14.30.

 

Uczniowie niebędący obywatelami Polski oraz uczniowie powracający z zagranicy mogą wysyłać dokumenty rekrutacyjne na adres email: nabor@zs1piaseczno.pl

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim, organy administracji rządowej i samorządowej, a więc również szkoły i przedszkola posługują się językiem polskim, jako językiem urzędowym dokumenty, o których mowa muszą być przetłumaczone na język polski. Osobami uprawnionymi do tłumaczenie m.in. świadectw szkolnych, zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, są właśnie tłumacze przysięgli.

Decyzję w sprawie przyjęcia ucznia powracającego z zagranicy lub niebędącego obywatelem Polski podejmuje dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, w miarę wolnych miejsc

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

 

Rekrutacja prowadzona z użyciem elektronicznego systemu rekrutacji   !!kliknij TUTAJ!!

 

Wykaz placówek realizujących badania lekarskie  !!kliknij TUTAJ!!

 

Harmonogram działań        !!kliknij TUTAJ!!

Krok po kroku rekrutacja 2020/2021      !!kliknij TUTAJ!!

Komunikat Kuratorium Oświaty w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (link do artykułu)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  !!kliknij TUTAJ!!

Zawód ilość uczniów
technik elektronik 28
technik informatyk 28
technik teleinformatyk 28
technik pojazdów samochodowych 28
technik reklamy 28

 

Przedmioty ze świadectwa uwzględniane podczas rekrutacji 2020/2021 dotyczy :

w zawodach technik informatyk, teleinformatyk, elektroniki, pojazdów samochodowych

      j. polski

      matematyka

      I przedmiot – fizyka

      II przedmiot – informatyka

technik organizacji reklamy

      j.polski

      matematyka

      I przedmiot – j. angielski

      II przedmiot  – informatyka

Punty za szczególne osiągnięcia i aktywność społeczną (w szczególności wolontariat) będą przyznawane wyłącznie na podstawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.

szczegółowe informacje w rozporządzeniu 

 

Średnia liczba punktów kandydatów do klas w latach 2016 - 2019
w roku szkolnym 2018/2019

Technik elektronik – 114,8
Technik informatyk – 149,3
Technik organizacji reklamy – 107
Technik pojazdów samochodowych – 103
Technik teleinformatyk – 125

w roku szkolnym 2017/2018

Technik elektronik – 106,7
Technik informatyk – 147,2
Technik organizacji reklamy – 107,5
Technik pojazdów samochodowych – 94,9
Technik teleinformatyk – 117,5

w roku szkolnym 2016/2017

Technik elektronik – 103,17
Technik informatyk – 127,21 (rozszerzona fizyka)
Technik informatyk – 122,56 (rozszerzona informatyka)
Technik organizacji reklamy – 103,52
Technik pojazdów samochodowych – 80,68
Technik teleinformatyk – 103,04

Minimalna liczba punktów kandydatów po szkole podstawowej do klas w latach 2019 - 2020
w roku szkolnym 2019/2020

Technik elektronik – 114,5
Technik informatyk – 143,8
Technik organizacji reklamy – 112,95
Technik pojazdów samochodowych – 100,1
Technik teleinformatyk – 128,5

 

Film promocyjny szkoły