Nabór 2020/2021 

Z decyzji Kuratorium i organu prowadzącego zostają odwołane dni otwarte oraz wszystkie wizyty.
do odwołania

Rekrutacja prowadzona z użyciem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Harmonogram działań

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Zawód ilość uczniów
technik elektronik 28
technik informatyk 28
technik teleinformatyk 28
technik pojazdów samochodowych 28
technik reklamy 28

 

Przedmioty ze świadectwa uwzględniane podczas rekrutacji 2020/2021 dotyczy :

w zawodach technik informatyk, teleinformatyk, elektroniki, pojazdów samochodowych

      j. polski

      matematyka

      I przedmiot – fizyka

      II przedmiot – informatyka

technik organizacji reklamy

      j.polski

      matematyka

      I przedmiot – j. angielski

      II przedmiot  – informatyka

Punty za szczególne osiągnięcia i aktywność społeczną (w szczególności wolontariat) będą przyznawane wyłącznie na podstawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.

szczegółowe informacje w rozporządzeniu 

 

Średnia liczba punktów kandydatów do klas
w roku szkolnym 2018/2019

Technik elektronik – 114,8
Technik informatyk – 149,3
Technik organizacji reklamy – 107
Technik pojazdów samochodowych – 103
Technik teleinformatyk – 125

w roku szkolnym 2017/2018

Technik elektronik – 106,7
Technik informatyk – 147,2
Technik organizacji reklamy – 107,5
Technik pojazdów samochodowych – 94,9
Technik teleinformatyk – 117,5

w roku szkolnym 2016/2017

Technik elektronik – 103,17
Technik informatyk – 127,21 (rozszerzona fizyka)
Technik informatyk – 122,56 (rozszerzona informatyka)
Technik organizacji reklamy – 103,52
Technik pojazdów samochodowych – 80,68
Technik teleinformatyk – 103,04

 

Film promocyjny szkoły