Film promocyjny szkoły

Rok szkolny 2019/2020 

Rekrutacja prowadzona z użyciem elektronicznego systemu rekrutacji. (Adres)  (Link)

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wykaz placówek realizujących badania kandydatów do szkoły

Informacja dla rodziców dotycząca badań lekarskich

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 {PDF}

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

 

Lista podręczników dla klas pierwszych po szkole podstawowej PDF

Lista podręczników dla klas pierwszych po gimnazjum PDF

Podręczniki do przedmiotów zawodowych zostaną podane we wrześniu

 

 

Przedmioty ze świadectwa uwzględniane podczas rekrutacji 2019/2020 dotyczy (absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej):

w zawodach technik informatyk, teleinformatyk, elektroniki, pojazdów samochodowych

      j. polski

      matematyka

      I przedmiot – fizyka

      II przedmiot – informatyka 

technik organizacji reklamy

      j.polski

      matematyka

      I przedmiot – j. angielski

      II przedmiot dla absolwentów gimnazjum – historia

      II przedmiot dla absolwentów szkoły podstawowej – geografia

Punty za szczególne osiągnięcia i aktywność społeczną (w szczególności wolontariat) będą przyznawane wyłącznie na podstawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły. Przez szczególne osiągnięcia należy rozumieć np. wysokie miejsca w konkursach olimpiadach, 

szczegółowe informacje w rozporządzeniu 

Podstawowe informacje i zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 znajdą Państwo również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej


Średnia liczba punktów kandydatów do klas
w roku szkolnym 2018/2019

Technik elektronik – 114,8
Technik informatyk – 149,3
Technik organizacji reklamy – 107
Technik pojazdów samochodowych – 103
Technik teleinformatyk – 125

w roku szkolnym 2017/2018

Technik elektronik – 106,7
Technik informatyk – 147,2
Technik organizacji reklamy – 107,5
Technik pojazdów samochodowych – 94,9
Technik teleinformatyk – 117,5

w roku szkolnym 2016/2017

Technik elektronik – 103,17
Technik informatyk – 127,21 (rozszerzona fizyka)
Technik informatyk – 122,56 (rozszerzona informatyka)
Technik organizacji reklamy – 103,52
Technik pojazdów samochodowych – 80,68
Technik teleinformatyk – 103,04

 

Film promocyjny szkoły