Wszystkich zainteresowanych ofertą Zespołu Szkół Nr 1

zapraszamy na

Dzień Otwarty 25 kwietnia 2018 od godz. 14:00

 

Rok szkolny 2018/2019 

Rekrutacja prowadzona z użyciem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Harmonogram rekrutacji – Kuratorium Oświaty w Warszawie

Regulamin rekrutacji 2018/2019 { PDF }

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania “Uczniowie 2018” wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty  (stan na dzień 12 kwietnia 2018 roku)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 {PDF}

Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 {PDF}

Uwaga! Będąc uczniem naszej szkoły możesz skorzystać z internatu. Zapraszamy na stronę:  Internat


Średnia liczba punktów kandydatów do Technikum Nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 (PDF)

Średnia liczba punktów kandydatów do Technikum nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 (PDF)


 

 

Zespół Szkół Nr 1 w roku szkolnym 2018/2019: