Projekt POWER

Projekt POWER

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami ma temat nowego projektu,

w którym wezmą udział uczniowie naszej szkoły i uzyskają:

“Wyższe kwalifikacje dzięki stażom”

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047581

Ulotka informacyjna 

Zasady rekrutacji

Przygotowania do stażu w Irlandii -początek
                                                                                    

Na początku roku szkolnego 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do projektu unijnego „WYŻSZE KWALIFIKACJE DZIĘKI STAŻOM”, który ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, językowych i kompetencji osobistych uczniów, a w przyszłości ułatwienie im sukcesu na rynku pracy.

W ramach projektu 71 uczniów, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik i technik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy, podzielonych na 4 grupy wyjedzie
na dwutygodniowy staż do Irlandii.
Stażyści zamieszkają w malowniczym miasteczku Tralee położonym w hrabstwie Kerry. Każdy będzie pracował
w firmie odpowiadającej jego kierunkowi, a w przerwach wolnych od pracy będzie miał możliwość zwiedzania okolicy i uczestniczenia w zaplanowanych wycieczkach.
W ramach projektu uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach organizowanych w szkole. Podczas tych spotkań prowadzący przedstawią m.in. historię i kulturę Irlandii, zasady udzielania pierwszej pomocy. Pomogą również wzbogacić słownictwo i komunikację w języku angielskim.

Drugi miesiąc przygotowań
              

Mijają już dwa miesiące od rozpoczęcia zajęć związanych z projektem POWER. Cały czas doskonalimy
sztukę autoprezentacji i umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach stresowych. W tym celu
spotkaliśmy się z policjantem, co uświadomiło nam, jakich zagrożeń możemy się spodziewać w
nowym środowisku. A wszystko to w jednym celu – staż w Irlandii.
A o to kilka haseł, które kojarzą się nam z projektem:
„Dzisiaj staż, jutro Twoja przyszłość”
„Power rozwija skrzydła, czyli ZS1 w Irlandii”
„Przypływ POWER-u w nasze życie”
„POWER:
Poznawanie nowych kultur
Nowe techniki w zawodzie
Rozwój swoich zainteresowań”
Nareszcie na stażu
              

Po solidnych przygotowaniach w końcu rozpoczął się staż w ramach projektu POWER.
Mieszkamy w malowniczym miasteczku Tralee położonym w hrabstwie Kerry. Pracujemy w firmach odpowiadających naszemu kierunkowi nauki a w czasie wolnym poznajemy okolicę i uczestniczymy w zaplanowanych wycieczkach.
Niepowtarzalna atmosfera, wspaniałe możliwości do zdobycia nowych, praktycznych umiejętności w zawodzie, żywy kontakt z językiem obcym, nowe przyjaźnie i wspomnienia pozostaną na zawsze w naszej pamięci.
 
Jesteśmy już w domu
              

Czas spędzony w Irlandii minął błyskawicznie. Z rozrzewnieniem wspominamy Tralee, naszą pracę w ramach stażu i atrakcje przygotowane przez organizatorów umożliwiające nam poznanie malowniczych miejsc w Irlandii.
11 marca br. bardzo miłą niespodziankę  sprawił nam pan  Paul Quinn prezes organizacji partnerskiej Your International Training, która gościła nas i przygotowywała dla nas staże w Tralee, odwiedzając nas w szkole.
 
     
I jeszcze kilka wspomnień.
Kolejna grupa uczniów w Irlandii
              

Po kilkumiesięcznych przygotowaniach kolejna grupa udała się na staż do Irlandii w ramach projektu POWER.

Mieszkamy w miejscowości Tralee w południowo – zachodniej części Irlandii.
Od poniedziałku do piątku pracujemy w lokalnych firmach, gdzie wykonujemy czynności związane z naszymi zawodami – naprawiamy telefony komórkowe, tworzymy strony internetowe, naprawiamy samochody, robimy reklamy dla lokalnych przedsiębiorców oraz doskonalimy swoje umiejętności językowe. Po pracy relaksujemy się. Byliśmy na wyścigach chartów, chodzimy na kręgle a w weekendy spędzamy czas bardziej aktywnie
np. w aquaparku, uczestniczyliśmy też w Międzynarodowym Biegu Ulicznym w Tralee. Szczególnie atrakcyjny był 17 marca – to narodowe święto Irlandii Saint Patrick’s Day. Braliśmy udział w paradzie, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Mamy możliwość zwiedzania najpiękniejszych zakątków Irlandii. Wycieczka malowniczym  szlakiem Ring of Kerry biegnącym przez wioski rybackie, niewielkie góry i wybrzeże Oceanu Atlantyckiego  zrobiła na nas wielkie wrażenie.

Pozdrawiamy i zachęcamy pozostałych do brania udziału w kolejnych edycjach programu, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej wspaniałej szansy.

 
Prezentacja - Wyjadz Tralee
              

Rok szkolny 2019/2019 - trzecia grupa uczniów odbywa staż w Irlandii
                                                                                    

6 października na staże do Irlandii poleciała trzecia grupa uczniów w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje dzięki stażom”.

Tak jak nasi koledzy z wcześniejszych grup pracujemy w firmach odpowiadających naszemu kierunkowi nauki a w czasie wolnym poznajemy okolicę i uczestniczymy w zaplanowanych wycieczkach. Mamy możliwość  zdobycia nowych, praktycznych umiejętności w zawodzie, żywy kontakt z językiem obcym, zawieramy nowe znajomości i przyjaźnie.

Jesteśmy poza granicami kraju, ale jako wzorowi obywatele 13 października wzięliśmy udział na wyborach parlamentarnych, głosy oddaliśmy w Cork.

3 listopada 2019 r. czwarta grupa powróciła ze staży w Irlandii
              

Tym samym zakończył się projekt „Wyższe kwalifikacje dzięki stażom” staże w Irlandii. W całym projekcie wzięło udział 71 uczniów. Cztery grupy wyjechały do miejscowości Tralee. Uczestnicy projektu u irlandzkich pracodawców odbywali staże, doskonalili język angielski i zwiedzali malownicze zakątki hrabstwa Kerry.
Podsumowanie
              

Uczniowie naszej szkoły w terminie 1.09.2018 – 31.12.2019 wzięli udział w projekcie Wyższe kwalifikacje dzięki stażom

Podczas czterech dwutygodniowych wyjazdów uczniowie codziennie odbywali staż w irlandzkich przedsiębiorstwach świadczących usługi w sektorze informatycznym, elektronicznym, samochodowym i reklamy. Zgodnie z programem stażu uczniowie pogłębiali umiejętności zawodowe, nabywali nowe kompetencje, komunikowali się w języku obcym.

Wieczorami zwiedzaliśmy zakątki Tralee, stolicy hrabstwa Kerry. Regularnie odwiedzaliśmy pobliski park z pięknym różanym ogrodem, braliśmy udział w wyścigach hartów, integrowaliśmy się podczas gry w kręgle.

W weekend w ramach programu kulturowego odbywały się wycieczki krajoznawcze. Jedną z nich była podróż po Ring of Kerry. Przemierzyliśmy autokarem całą malowniczą trasę biegnącą przez wioski rybackie, góry i wybrzeże Oceanu Atlantyckiego. Po drodze zwiedziliśmy Cahergall Stone Fort, miasteczko Waterville i Sneem oraz wszystkie najważniejsze punkty widokowe.

Drugi tydzień był dla opiekunów również czasem pełnym wrażeń w związku z wizytami w firmach stażowych, by uzyskać informację zwrotną na temat pracy uczniów. Na zakończenie odbyło się oficjalne podsumowanie mobilności, podczas którego uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia stażu.

Dzięki profesjonalnemu podejściu, życzliwości i doskonałej organizacji sfinalizowaliśmy wspólnie nasz projekt, który w opinii uczestników wyjazdów, był dla nich niesamowitym doświadczeniem.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne staże w innych krajach.

Zakończenie projektu
              

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU POWER

  1. „WYŻSZE KWALIFIKACJE DZIĘKI STAŻOM”

(Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047581)

realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10

w dniach 1 września 2018 – 31 grudnia 2019

 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), korzystającego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE oraz budżetu państwa, a realizowanego na zasadach  programu Erazmus+, Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie przystąpił jesienią ub. r. do projektu pn. „Wyższe kwalifikacje dzięki stażom”. Koordynatorami projektu zostały wicedyrektor szkoły, pani Bożena Rosłoń oraz nauczycielka języka angielskiego, pani Anna Kielan.

Celem projektu było, poprzez uczestnictwo w stażach zagranicznych, wyposażenie uczniów szkoły w kwalifikacje zawodowe i językowe oraz kompetencje osobiste i interpersonalne ułatwiające im uzyskanie sukcesu na rynku pracy,  takie jak samodzielność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, mobilność, itd.

Uczniowie technikum naszej szkoły (71 osób) kształcący się w pięciu zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych oraz technik organizacji reklamy,  wzięli udział w dwutygodniowych stażach zawodowych w Irlandii. Każdy uczestnik był zobowiązany do wzięcia udziału w kursie przygotowawczym obejmującym 40-godzinne przygotowanie językowe, zajęcia kulturowe i pedagogiczne.

W lutym i marcu 2019 r. wyjechały do Tralee w hrabstwie Kerry pierwsze dwie grupy, w październiku kolejne dwie, każda pod opieką dwóch pedagogów. W Irlandii zakwaterowani byli wszyscy razem, natomiast każdy stażysta pracował sam bądź z kolegami w miejscu przydzielonym przez irlandzkiego partnera projektu, organizację „Your International Training”. Praca odbywała się codziennie z wyjątkiem świąt i weekendów, natomiast program stażu obejmował też dwie wielogodzinne wycieczki krajoznawczo-kulturowe: uczestnicy projektu mogli zapoznać się z wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego, np. na półwyspach Dingle i Iveragh (ten ostatni lepiej znany jako the Ring of Kerry), lokalnymi zabytkami oraz pomnikami przyrody ożywionej i nieożywionej, także w parku narodowym Killarney. Codziennie mieli sposobność do konwersacji w języku angielskim, podnoszenia swoich kwalifikacji, zaznajomienia się z organizacją pracy w irlandzkim otoczeniu oraz przyjrzenia się zwyczajom i tradycji Irlandczyków (np. wyścigom chartów), a nawet brania w niej udziału (parada i biegi sportowe w Dzień św. Patryka).

Każdy z uczestników projektu otrzymał certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony w języku polskim i angielskim przez irlandzką organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe – honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

Zaznaczyć należy, że wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego; koszty podróży i pobytu za granicą wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu zostały sfinansowane przez szkołę ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Staże zawodowe u pracodawców zagranicą, służące zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego, zostały wysoko ocenione przez uczniów, czego najlepszym dowodem jest samorzutne rekomendowanie tego typu wyjazdów pozostałym uczniom w szkole przez samych uczestników.

Opracowałą: Anna Kielan


Film prezentacyjny