Projekt POWER

Projekt POWER

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami ma temat nowego projektu,

w którym wezmą udział uczniowie naszej szkoły i uzyskają:

“Wyższe kwalifikacje dzięki stażom”

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047581

Ulotka informacyjna 

Zasady rekrutacji

Przygotowania do stażu w Irlandii -początek
                                                                                    

Na początku roku szkolnego 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do projektu unijnego „WYŻSZE KWALIFIKACJE DZIĘKI STAŻOM”, który ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, językowych i kompetencji osobistych uczniów, a w przyszłości ułatwienie im sukcesu na rynku pracy.

W ramach projektu 71 uczniów, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik i technik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy, podzielonych na 4 grupy wyjedzie
na dwutygodniowy staż do Irlandii.
Stażyści zamieszkają w malowniczym miasteczku Tralee położonym w hrabstwie Kerry. Każdy będzie pracował
w firmie odpowiadającej jego kierunkowi, a w przerwach wolnych od pracy będzie miał możliwość zwiedzania okolicy i uczestniczenia w zaplanowanych wycieczkach.
W ramach projektu uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach organizowanych w szkole. Podczas tych spotkań prowadzący przedstawią m.in. historię i kulturę Irlandii, zasady udzielania pierwszej pomocy. Pomogą również wzbogacić słownictwo i komunikację w języku angielskim.

Drugi miesiąc przygotowań
              

Mijają już dwa miesiące od rozpoczęcia zajęć związanych z projektem POWER. Cały czas doskonalimy
sztukę autoprezentacji i umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach stresowych. W tym celu
spotkaliśmy się z policjantem, co uświadomiło nam, jakich zagrożeń możemy się spodziewać w
nowym środowisku. A wszystko to w jednym celu – staż w Irlandii.
A o to kilka haseł, które kojarzą się nam z projektem:
„Dzisiaj staż, jutro Twoja przyszłość”
„Power rozwija skrzydła, czyli ZS1 w Irlandii”
„Przypływ POWER-u w nasze życie”
„POWER:
Poznawanie nowych kultur
Nowe techniki w zawodzie
Rozwój swoich zainteresowań”
Nareszcie na stażu
              

Po solidnych przygotowaniach w końcu rozpoczął się staż w ramach projektu POWER.
Mieszkamy w malowniczym miasteczku Tralee położonym w hrabstwie Kerry. Pracujemy w firmach odpowiadających naszemu kierunkowi nauki a w czasie wolnym poznajemy okolicę i uczestniczymy w zaplanowanych wycieczkach.
Niepowtarzalna atmosfera, wspaniałe możliwości do zdobycia nowych, praktycznych umiejętności w zawodzie, żywy kontakt z językiem obcym, nowe przyjaźnie i wspomnienia pozostaną na zawsze w naszej pamięci.