Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA – wyniki I etapu

Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA – wyniki I etapu

Dnia 5 grudnia 2018 r. 57 uczniów naszej szkoły przystąpiło do I etapu XI edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o USA.

Arkusz składał się z 25 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych, o różnym stopniu trudności, na temat ogólnej wiedzy
o Stanach Zjednoczonych z zakresu ustroju, historii, geografii wraz z atrakcjami turystycznymi, wybitnych postaci
i dokonań, a także kultury i obyczajów.

Z przyjemnością informujemy, że do II etapu – powiatowego – zakwalifikowały się trzy następujące osoby:
Bartłomiej Majewski 3tt – I miejsce
Bartosz Banasiewicz 2tt – II miejsce
Kacper Tabiszewski 3ts – III miejsce.

Zwycięzcy etapu szkolnego wybierają temat do prezentacji w II etapie z listy zaproponowanej przez organizatora
i zgłaszają go do 14 grudnia nauczycielom prowadzącym, którzy udzielają wszelkiego potrzebnego wsparcia. Prezentacja, przygotowana zgodnie z regulaminem, odbędzie się przed komisją podczas finału w czwartek,
28 lutego 2019 r.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy już dziś wszystkich uczniów do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji.

Anna Kielan
Koordynator Konkursu