Podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to uchwalony przez Radę Ministrów program wieloletni na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła realizuje Priorytet 3. tego Programu mający na celu: „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

W ramach otrzymanych środków zakupiliśmy do naszej biblioteki wiele nowych pozycji zaproponowanych
przez uczniów i nauczycieli oraz zaopiniowanych przez Radę Rodziców. Księgozbiór naszej biblioteki został wzbogacony o 653 pozycje książkowe w tym lektury. Uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych – zakupiono audiobooki, książki drukowane czcionką ułatwiającą czytanie, dużą czcionką oraz książki z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów – uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach oraz na wakacje i ferie.

Podjęliśmy współpracę z Biblioteką Publiczną w Piasecznie. Cele współpracy: planowanie zakupów, wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, udział w imprezach czytelniczych i kulturalnych organizowanych przez bibliotekę publiczną.

W trakcie spotkania z rodzicami wychowawcy odczytali list otwarty na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Dodatkowo rodzice mogli zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na planszy „10 powodów,
dla których warto czytać książki codziennie”.

Szkoła podjęła szeregu działań mających na celu promocję czytelnictwa wśród uczniów. Organizowaliśmy konkursy, happeningi, wystawy, uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z Krzysztofem Piersą, autorem książki “Komputerowy ćpun”. Każda klasa zrealizowała minimum jeden projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Poniżej przedstawiamy wybrane projekty realizowane przez klasy.

Spot: Promujemy czytelnictwo (klasa 1TE5). spot

Literatura współczesna (klasa 1TT5, 4TE, 4TN). Uczniowie w trakcie lekcji poznawali twórczość Olgi Tokarczuk. Czytano fragmenty książek. Dokumentacją projektu są zdjęcia.

   

  

Czytamy literaturę fantasy (klasa 4TR). Uczniowie zorganizowali stylizowaną sesję zdjęciową w plenerze opartą na serii książek J. Flanagana “Zwiadowcy”. Następnie przygotowali wystawę promującą czytelnictwo literatury fantasty. Prezentacja efektów odbyła się dnia 4 grudnia 2019 r. w czasie dnia otwartego dla kandydatów do szkoły.

    

Modele/szkice samochodów. Wystawa. Prezentacja książek (klasa 2TS). Klasa przygotowała projekt związany z tematyką zawodową. Zebrano materiały – modele w skali, projekty, prototypy. Zorganizowano wystawę w szkolnej gablocie.

 

 

Cyfrowe powtórki z lektur szkolnych. Projekt był realizowany przez klasy 1TE5, 2TE, 2TI, 3TR i 4TS. Uczniowie przygotowali w aplikacji Kahoot testy sprawdzające wiedzę z lektur szkolnych, które są wykorzystywane w trakcie lekcji języka polskiego, jako forma powtórzenia materiału programowego i doskonaląca kompetencje cyfrowe uczniów, co z kolei wpisało się w V kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Od pomysłu do realizacji czyli ,,Świąteczny autobus do szkoły…’’ (klasa 2TR). Projekt oparty na materiale POS. Uczniowie klas reklamy z przygotowanych elementów złożyli a następnie pomalowali autobus. Cała praca w formie zdjęć oraz filmików został udokumentowana. Efekty pracy można było podziwiać na korytarzu na pierwszym piętrze szkoły.