Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dla Niepodległej!

Biblioteka szkolna przygotowała ciekawą ofertę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. W tym roku zgodnie z kulturalnym kalendarzem wypadał w sobotę, zaproponowano więc uczniom i ich rodzicom spędzenie wieczorów tego weekendu na rodzinnym głośnym czytaniu wybranych fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Mówią one o ojcu i synu, o rodzącej się pomiędzy nimi więzi i o ich uczuciu miłości do Ojczyzny.

W poniedziałek zaś 1 października 2018 roku podczas jednej z przerw na korytarzu szkolnym odbył się happening literacko-muzyczny z udziałem wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły. Podczas tego wydarzenia grupa chłopców z klasy 2TT czytała wybrane wiersze żołnierzy legionistów Józefa Piłsudskiego. Słuchając, widzowie oglądali na ekranie zdjęcia legionowe i słuchali cichej  melodii „Legiony to …”. Na zakończenie wszyscy obecni wspólnie zaśpiewali jedną z piosenek legionowych „O mój rozmarynie…”. Wydarzeniu towarzyszyła miła atmosfera.  

W ten sposób społeczność szkolna rozpoczęła cykl spotkań z poezją i piosenką legionową. Podczas kolejnych wspólnych śpiewów i recytacji  postaramy się odtworzyć ducha czasów walki o niepodległość Polski i tym samym uczcić pamięć jej uczestników.

Przedwiośnie