Poznajemy odległe kraje z organizacją AIESEC

Od kilku lat współpracujemy z organizacją studencką AIESEC. W ramach tej współpracy odwiedzają nas goście z tak odległych państw jak Korea Południowa, Australia czy Chiny. Świetnie bawimy się w ich towarzystwie, nie tylko kiedy oni prowadzą lekcje kulturowe, ale również kiedy my pokazujemy im kawałek naszej kultury.

Projekt PEACE 2017 – relacja

Projekt PEACE 2016 – relacja

Zapraszamy do obejrzenia filmu z jednej z wizyt.

 

Wizyta studyjna nauczycieli języka polskiego z Ukrainy

W dniach od 15 do 19 października 2016 roku Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała wizytę studyjną dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy w ramach realizacji działań wynikających z dokumentu: Strategia rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie. Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy między nauczycielami z Polski i z Ukrainy w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, wymiany doświadczeń zawodowych, poznawania warsztatu pracy. Istotnym elementem tego projektu jest nawiązanie trwałej relacji, która skutkować będzie stałym kontaktem i wzajemną pomocą. Uczestnikami projektu ze strony polskiej byli głównie nauczyciele szkół warszawskich. Reprezentantkami powiatu piaseczyńskiego były natomiast pani Sylwia Łukasik-Gębska oraz pani Katarzyna Kociszewska-Pandit.

Czytaj dalej

Pierwsze spotkanie nauczycieli odbyło się w niedzielę 16 października w Warszawie. Przedstawione zostały cele projektu i wspólnie ustalony został program zajęć na następne dni, określono też wzajemne oczekiwania i potrzeby nauczycieli z Ukrainy w zakresie doradztwa metodycznego. W poniedziałek goście z Ukrainy mieli okazję poznać historię Góry Kalwarii i okolic. Najpierw zwiedzali nowo otwarte muzeum św. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach. Następnie odwiedzili Czersk, gdzie z baszty zamkowej podziwiali malownicze pejzaże. Na zakończenie uczestniczyli w warsztatach dotyczących strategii efektywnego nauczania. We wtorek nauczycielki brały udział w lekcjach otwartych. Kilkudniowa współpraca była niezwykle intensywna, oparta na zaufaniu, otwartości, chęci zdobywania narzędzi, które posłużą do efektywnego nauczania języka polskiego. Projekt będzie kontynuowany i z pewnością relacja, która nawiązała się między nauczycielami z Polski i z Ukrainy, będzie utrwalana i pogłębiana. Kolejne spotkanie planowane jest w 2017 roku i odbędzie się we Lwowie.

img_2931