Zdobycie miejsca w czołówce Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. To potwierdzenie wysokiego poziomu nauczania i dobrej atmosfery w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów,  a także władze samorządowe, dbające o właściwe warunki nauczania.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.

 

Szkoła może się również poszczycić zajęciem  pierwszego miejsca w powiecie piaseczyńskim w Rankingu Maturalnym Techników 2018  siedemdziesiątego piątego w Polsce wśród dwustu wyróżnionych szkół.

Warsztat pedagoga składa się nie tylko z umiejętności przekazania wiedzy, ukazania jej zastosowań, ale także z umiejętności motywowania ucznia do podnoszenia efektów swoich osiągnięć. Staramy się kształcić naszych uczniów tak, by dobrze odnaleźli się nie tylko na egzaminach, ale też w życiu zawodowym.

Kapituła Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę, jeżeli chodzi o technika, następujące wskaźniki:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych 20%
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 30%
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 15%
  • wyniki egzaminów zawodowych 30% oraz ocenę szkoły przez kadrę akademicką 5%

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.

Złote, Srebrne i Brązowe… to szkoły, w których zaczyna się dobra przyszłość.