Od lat szkoły piaseczyńskie funkcjonowały w cieniu warszawskich placówek cieszących się opinią gruntownie przygotowujących do matury. Ocenianie funkcjonowało wyłącznie w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych, co pozwalało ocenić przyrost wiedzy młodzieży, ale nie skuteczność nauczania. Nie było możliwości porównania ze szkołami warszawskimi do czasu, gdy po raz pierwszy opublikowane zostały dla szkół ponadgimnazjalnych dane o efektywności nauczania.

Nasze wyniki wskazują jasno na znaczny przyrost wiedzy naszych uczniów szczególnie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ale także humanistycznych.

 

 

Opis osi wskazuje na zawarte na niej informacje:

oś pozioma ilustruje wyniki egzaminu maturalnego

oś pionowa ilustruje wskaźniki EWD, w wypadku EWD skala ma swój środek w punkcie 0

W górę od środka układu EWD przyjmuje wartości dodatnie (efektywność nauczania wyższa niż przeciętna w Polsce), w dół od środka układu przyjmuje wartości ujemne (efektywność nauczania niższa niż przeciętna w Polsce).

 

Czym właściwie jest EWD?

Na podstawie wyniku ucznia na egzaminie gimnazjalnym szacujemy wynik przewidywany na egzaminie maturalnym, edukacyjna wartość dodana określa, o ile jest lepszy (dodatnie EWD) lub gorszy (ujemny EWD) efekt nauczania w określonej szkole. Na tej podstawie możemy podzielić szkoły na

  • szkoły wymagające pomocy – szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. W tej ćwiartce znajdą się licea i technika, do których przyszli słabsi pod względem wyników egzaminu gimnazjalnego uczniowie i w ciągu nauki w szkole ponadgimnazjalnej nie uczynili postępu na miarę swoich możliwości
  • szkoły niewykorzystanych możliwości – szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania

  • szkoły neutralne – szkoły w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność

  • szkoły wspierające – szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. W tej ćwiartce znajdą się technika lub licea, do których najczęściej przyszli słabsi pod względem wyników ze sprawdzianu uczniowie, a intensywna praca zaowocowała znaczną efektywnością nauczania

  • szkoły sukcesu to szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczaniu

Sukcesy w nauczaniu

Podstawą sukcesu dydaktycznego uczniów mierzonego EWD jest dobrze wykształcony i ciągle doskonalący się nauczyciel, lubiący swoją pracę, systematyczny i cierpliwy. Wysokie rezultaty osiągają te szkoły, w których to nie pojedynczy nauczyciele, a większość nauczycieli solidnie angażuje się w pracę dydaktyczną i wychowawczą, czego wynikiem jest duża liczba kół zainteresowań prowadzonych społecznie oraz różnorodność innych zajęć organizowanych w szkołach. Nauczyciele systematycznie analizują postępy uczniów i poszukują przyczyn niepowodzeń. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w uczeniu się. Organizowana jest również duża liczba konkursów wewnątrzszkolnych.

Skąd więc sukcesy warszawskich szkół?

Okazuje się, że wiele liceów ogólnokształcących w Warszawie ma niższą efektywność nauczania niż Technikum Nr 1 w Piasecznie, a dobrze zdane egzaminy maturalne to efekt opinii, która powoduje przyjmowanie uczniów o znacząco wyższych (często dwukrotnie, bo powyżej 150 pkt.) wynikach egzaminów gimnazjalnych. Ciekawe, ile byliby w stanie osiągnąć w takim przypadku nasi nauczyciele?

Na stronie matura.ewd.edu.pl można porównać wyniki techników i liceów. Okazuje się, że nasze technikum należy do szkół sukcesu, zostawiając za sobą zdecydowaną większość tego typu szkół warszawskich.

Zachęcamy do samodzielnego porównania różnych szkół na stronie matura.ewd.edu.pl.