Perspektywiczny Wiadukt

Jako jedna z nielicznych szkół możemy poszczycić się Odznaką

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie jest na 166. miejscu wśród 200 najlepszych techników w Polsce i na 25. miejscu w województwie mazowieckim według Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.
Zdobycie miejsca w czołówce Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. To potwierdzenie wysokiego poziomu nauczania i dobrej atmosfery w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe, dbające o właściwe warunki nauczania.
Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.
W Rankingu Maturalnym Techników 2020 zajęliśmy 107. miejsce

http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-technikow/4

Innowacja pedagogiczna

program innowacji pedagogicznej z informatyki

sprawozdanie z innowacji pedagogicznej z informatyki