O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie “Wiadukt” zostało założone w 2010r. z inicjatywy nauczycieli naszej szkoły. Celem organizacji jest wspieranie uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w rozwijaniu zainteresowań zawodowych oraz pozazawodowych. Swoje zamierzenia realizujemy przez pomoc uczniom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, działalność charytatywną, promocję zdrowego stylu życia, proponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

W ramach dotychczasowej działalności stowarzyszenia odbyły się:
– zajęcia uzupełniające z matematyki prowadzone przez nauczyciela przedmiotu;
– zajęcia rozszerzające wiedzę matematyki realizowane przez studentów – wolontariuszy dla uczniów naszej szkoły;
– warsztaty robotyki Lego Mindstorms skierowane do najmłodszych.

Dane stowarzyszenia Wiadukt

Zarząd: Ligia Żmuda – przewodniczący
Iwona Dobosz – zastępca
Małgorzata Rosłon, Ksenia Domaradzka – skarbnik
Marzena Morgunowicz – sekretarz

Nr KRS: 0000376178
NIP: 1231274028

Adres:
ul. Szpitalna 10
05-500 Piaseczno

Nr rachunku bankowego
Bank Pekao SA, Oddział Piaseczno
98 1240 6351 1111 0010 4117 7560