Rada Samorządu Uczniowskiego

2018/2019

Patryk Broniszewski (3TT) – przewodniczący

Wiktor Kordowicz (2TE) – zastępca

Jakub Bartosiewicz (1TI) – sekretarz

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

  1. Realizacja projektu bluz uczniowskich.
  2. Organizacja dni tematycznych.
  3. Przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
  4. Współpraca z Młodzieżową Radą Gminy Piaseczno.
  5. Aktywny udział w promocji szkoły, dniach otwartych.
  6. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych (Święto Edukacji Narodowej, Dzień Wiosny, turnieje).
  7. Organizacja działań charytatywnych.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego