Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

12 października 2018 r. odbędą się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

W wyborach startują:

Patryk Broniszewski kl 3TT

Jakub Orzechowski kl 2TI

Prawo do głosowania mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 1.

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego