Rada Szkoły jest organem społecznym, reprezentującym rodziców, uczniów i nauczycieli, służącym konsolidacji tych środowisk w zakresie rozwiązywania spraw wewnątrzszkolnych i wspierania statutowej działalności Zespołu Szkół, w szczególności w zakresie tworzenia dobrego klimatu do wszechstronnego rozwoju uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Rady Szkoły i jej działalnością:
Skład Dokumenty Zebrania Działania Dofinansowania Wpłaty Kontakt
Działania wparte przez Radę Szkoły, które dobrze służą społeczności szkolnej:
Akcja „Patio”, dzięki której zakupiliśmy stoły i ławki biesiadnie dla uczniów, które mają służyć uczniom naszej Szkoły od września 2019 r. Pomysł został zrealizowny z inicjatywy Rady Szkoły.
Akcja „Roślinka dla szkoły”, dzięki której pozyskano ponad 80 roślin, które umieszczono na patio i przed wejściem do szkoły (więcej →).
„Kącik relaksu dla uczniów” i „Bookcrossing” – projekty zrealizowane w ramach Konkursu Rady Szkoły „Szkolny Budżet Partycypacyjny 2017/2018” (więcej →).
Ogólnodostępna kuchenka mikrofalowa dla uczniów – pomysł zrealizowany w 2017 r. na wniosek Samorządu Uczniowskiego.
Ogólnodostępny dystrybutor wody zimnej, ciepłej i gorącej, doposażany w kubki jednorazowe – pomysł zainicjowany przez Radę Szkoły w 2015 r.
Inne działania:
2020/20212019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
Każdy z 251 uczniów, który w klasyfikacji śródrocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,2 i dobre zachowanie przyznaliśmy nagrodę w postaci jednorazowego stypendium Rady Szkoły, którego wysokość uzależniona jest od uzyskanej przez ucznia średniej ocen.
Przyznaliśmy nagrody dla 35 uczniów z 100% frekwencją w pierwszym okresie nauki tego roku szkolnego. Każdy z uczniów otrzyma jednorazowe stypendium Rady Szkoły w wysokości 100zł.
Przyznaliśmy nagrodę klasie 2TI4 za najwyższą średnią ocen w Zespole Szkół w pierwszym półroczu obecnego roku szkolnego. Klasa otrzyma dofinansowanie imprezy klasowej w wysokości 700zł.
Przyznaliśmy nagrodę klasie 1TE za najwyższą frekwencje w Zespole Szkół w pierwszym półroczu obecnego roku szkolnego. Klasa otrzyma dofinansowanie imprezy klasowej w wysokości 580zł.
Sfinansowaliśmy spotkania z terapeutką dla Rodziców i Nauczycieli oraz dla uczniów naszego Zespołu Szkół dot. aktualnych problemów związanych z pandemią. Spotkanie zorganizowała pani Małgorzata Nowak – pedagog szkolny (więcej →).
Zawarliśmy porozumienie z Fundacją Audemus Audire, dzięki czemu możemy pozyskiwać 1% podatku z PITów na cele naszej działalności (więcej →).
Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursie języka angielskiego “Golden Ear” (więcej →).
Ufundowaliśmy nagrody dla uczniów, biorących udział w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną w języku angielskim lub niemieckim (więcej →).
Udzieliliśmy pomocy jednemu z potrzebujących uczniów w postaci sfinansowania obiadów w bufecie szkolnym.
Dofinansowaliśmy wycieczkę trzech klas do Skansenu “Wiecha” w Kawęczynie. Gdy minie pandemia, zachęcamy do odwiedzenia tego uroczego miejsca.
Nagrodziliśmy klasę 2TE5 za 100% wpłat zadeklarowanych składek na Radę Szkoły. Klasa otrzymała dofinansowanie na wycieczkę szkolną.
Zakupiliśmy nagrody i ufundowaliśmy jednorazowe stypendium Rady Szkoły dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej 2019/2020 uzyskali średnią ocen minimum 4,2 i co najmniej dobre zachowanie. Uczniowie Ci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody na początku tego roku szkolnego.
Nagrodziliśmy klasę 2TS5 za najwyższą frekwencje w Zespole Szkół w drugim półroczu poprzedniego roku szkolnego. Klasa otrzymała dofinansowanie imprezy klasowej.
Sfinansowaliśmy zakup ciekawych książek do biblioteki szkolnej, zgodnie z bieżącymi zainteresowaniami czytelniczymi uczniów.
Zakupiliśmy nagrody i ufundowaliśmy jednorazowe stypendium Rady Szkoły dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen minimum 4,2 i co najmniej dobre zachowanie. Uczniowie Ci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody na początku następnego roku szkolnego.
Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów klas pierwszych uczestniczących w konkursie języka angielskiego “Golden Ear” (więcej →).
Nagrodziliśmy maturzystów, którzy w klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskali średnią ocen minimum 4,2 i co najmniej dobre zachowanie. Dla uczniów tych przygotowano pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe oraz jednorazowe stypendium Rady Szkoły.
Zakupiliśmy nagrody dla maturzystów, którzy w cyklu kształcenia reprezentowali Zespół Szkół w różnorodnych konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach oraz przyczyniali się do rozwoju Szkoły. Uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Sfinansowaliśmy zakup teczek (na świadectwa) oraz toreb papierowych (na nagrody dla uczniów) z nadrukiem logo Zespołu Szkół. Projekty przygotowali uczniowie klas reklamy wraz z nauczycielem. Dziękujemy!
Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów reprezentujących Zespół Szkół w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego “English High Flier” (więcej →).
Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów biorących udział w Konkursie na grafikę reklamową Zespołu Szkół organizowaną przez Radę Szkoły.
Wsparliśmy organizację Powiatowego Konkursu Wiedzy o USA organizowanego corocznie w naszym Zespole Szkół w postaci sfinansowania wypożyczenia strojów dla naszych uczniów, wykonania dekoracji Konkursu i skromnego poczęstunku dla wszystkich uczestników Konkursu (więcej →).
123 uczniów, którzy w klasyfikacji śródrocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,2 i dobre zachowanie zostali nagrodzeni przez Radę Szkoły w postaci jednorazowego stypendium Rady Szkoły.
To niebyławe! Aż 32 uczniów uzyskało 100% frekwencję w pierwszym okresie nauki. Postanowiliśmy nagrodzić ich postawę w postaci jednorazowego stypendium Rady Szkoły w wysokości 125 zł.
Dofinansowaliśmy akcję „TŁUSTA WALENTYNKA”, zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski i Radę Szkoły, w kwocie 547,70 zł.
Nagrodziliśmy klasę 1TT4 za zwycięstwo w Konkursie MECZ MATEMATYCZNY, zorganizowanym w Mikołajki przez nauczycucieli matematyki. Klasa otrzymała dofinansowanie imprezy klasowej w wysokości do 300 zł.
Ufundowaliśmy nagrody dla uczniów, biorących udział w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną w języku niemieckim (więcej →).
Sfinansowaliśmy zakup surowców na gorący posiłek dla uczniów naszego Zespołu Szkół biorących udział w Dniu Otwartym dla uczniów szkół podstawowych.
rs_d10 Wsparliśmy organizacje mikołajek szkolnych w postaci zakupu nagród dla zorganizowanych konkursów i słodyczy dla Mikołaja, który tego dnia nie szczędził wszystkim słodkości (więcej →).
Ufundowaliśmy nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego promującego literaturę fantastyczną; konkurs zorganizowali nauczyciele bibliotekarze (więcej →).
Dofinansowaliśmy udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego “English High Flier”, który odbył się 12 grudnia 2019 r. (więcej →).
Wsparliśmy wyjazdy dwójki uczniów na wspólną wycieczkę klasową, poprzez częściowe dofinansowanie poniesionych kosztów wycieczki.
Dofinansowaliśmy udział uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych w postaci zwrotu części kosztów zakupu części do budowy maszyn wiatrowych (więcej →).
W dniu 27 listopada 2019 r. uchwaliliśmy Statut Zespołu Szkół i Szkół wchodzących w jego skład; Statuty te obowiązują od 1 grudnia 2019r. (więcej →).
Wsparliśmy trójkę uczniów w trudnej sytuacji materialnej poprzez sfinansowanie posiłków i dofinansowanie studniówki.
Zakupiliśmy metalowe pręty do wzmocnienia zamontowanych płotków ochronnych na patio. Dziękujęmy wszystkim tym, dzięki którym to miejsce wygląda coraz łatniej!
Ufndowaliśmy nagrody dla klas, które zajęły I, II i III miejsce w Mikołajkowym Konkursie Piłki Siatkowej. Uczniowie otrzymały dofinansowanie imprezy klasowej.
Ogłosiliśmy konkurs na grafikę reklamową Zespołu Szkół. Pozyskane prace zostaną umieszczone na gadżetach reklamowych naszej Szkoły (więcej →).
Nagrodziliśmy klasę 2TI za najwyższą średnią ocen w Zespole Szkół w poprzednim roku szkolnym. Klasa otrzymała dofinansowanie imprezy klasowej.
Nagrodziliśmy klasę 2TS za najwyższą frekwencje w Zespole Szkół w drugim półroczu poprzedniego roku szkolnego. Klasa otrzymała dofinansowanie imprezy klasowej.
Zakupiliśmy olej do konserwacji zakupionych mebli ogrodowych na patio. Jeden z uczniów zobowiązał się do systematycznego dbania o zakupione meble. Dziękujemy!
Zakupiliśmy solidne, dębowe meble ogrodowe na szkolne patio. Meble te dają możliwość miłego spędzenia czasu w tym miejscu a nawet prowadzenie zajęć z klasą. Zapraszamy!
Sfinansowaliśmy zakup artykułów na ognisko podczas integracji uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w naszym Zespole Szkół (więcej →).
Nagrodziliśmy uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen minimum 4,2 i co najmniej dobre zachowanie. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe oraz jednorazowe stypendium Rady Szkoły (więcej →).
Nagrodziliśmy uczniów, którzy w drugim półroczu uzyskali 100%-ą frekwencję. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i jednorazowe stypendium Rady Szkoły.
Sfinansowaliśmy nagrody dla zwycięzców szkolnego konkursu języka angielskiego na słuchanie (poziom znajomości języka B2) (więcej →).
Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów uczestniczących w Konkursie na Multimedialną, Językową Grę Edukacyjną (więcej →).
Sfinansowaliśmy wycieczkę klasy 1TI do parku trampolin Airo w ramach nagrody dla klasy za najwyższą średnią ocen i frekwencję w pierwszym okresie nauki (więcej →).
Nagrodziliśmy maturzystów, którzy w klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskali średnią ocen minimum 4,2 i co najmniej dobre zachowanie. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe oraz jednorazowe stypendium Rady Szkoły (więcej →).
Nagrodziliśmy maturzystów, którzy w cyklu kształcenia reprezentowali Zespół Szkół w różnorodnych konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach oraz przyczyniali się do rozwoju Szkoły. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Nagrodziliśmy klasę 4TT za 100% wpłat zadeklarowanych składek na Radę Szkoły. Klasa otrzymała dofinansowanie potrzeb własnych.
Zakupiliśmy kwiaty dla ks. rekolekcjonisty w podziękowaniu za przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych dla uczniów naszego Zespołu Szkół.
Zakupiliśmy płotek ogrodowy, aby upiększyć szkolne patio. Już wkrótce można będzie go tam zobaczyć. Zapraszamy!
Na wniosek nauczycieli języków obcych i biblioteki, sfinansowaliśmy zakup książek do „Kącika literatury obcojęzycznej”. Zapraszamy do biblioteki!
Ufundowaliśmy nagrody dla uczennic i uczniów – zwycięzców w wewnątrzszkolnym Konkursie Tenisa Stołowego.
Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie fotograficznym „Czytam wszędzie” zorganizowanym przez bibliotekę szkolną (więcej →).
Aby tradycji stało się zadość, w Tłusty Czwartek zakupiliśmy pączki dla każdego członka społeczności szkolnej.
Sfinansowaliśmy zakup surowców na gorący posiłek dla uczniów naszego Zespołu Szkół biorących udział w Dniu Otwartym organizowanego w ramach „Tygodnia drzwi otwartych w szkołach Powiatu Piaseczyńskiego” (więcej →).
Nagrodziliśmy 97 uczniów, którzy w klasyfikacji śródrocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,2 i dobre zachowanie. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz jednorazowe stypendium Rady Szkoły.
Nagrodziliśmy 23 uczniów, którzy w pierwszym półroczu uzyskali 100%-ą frekwencję. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i jednorazowe stypendium Rady Szkoły.
Nagrodziliśmy klasę 1TI za najwyższą średnią ocen i frekwencje w Zespole Szkół w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego. Klasa otrzymała dofinansowanie imprezy klasowej.
Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów biorących udział w Konkursie „Igrzyska Olimpijskie”, zorganizowanego przez pana Łukasza Wolskiego.
Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów klas reklamy za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie „Bezpiecznie w sieci” (więcej →).
Ogłosiliśmy konkurs „Szkolny Budżet Partycypacyjny 2018/2019”, w którym mogą wziąć udział Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele (więcej →).
Ufundowaliśmy nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego promującego literaturę fantastyczną (więcej →).
Nagrodziliśmy klasy, które zajęły I, II i III miejsce w Mikołajkowym Konkursie Piłki Siatkowej. Klasy otrzymały dofinansowanie imprezy klasowej.
Sfinansowaliśmy udział jednego z uczniów w studniówce, która odbyła się 19 stycznia (przeczytaj relację ze studniówki →).
Dofinansowaliśmy wyjazd na Jasną Górę i wycieczkę klasową klasy 4TT do Jury Krakowsko-Częstochowskiej (więcej →).
Ponownie sfinansowaliśmy zakup ciekawych książek do biblioteki szkolnej, zgodnie z bieżącymi zainteresowaniami czytelniczymi uczniów.
Sfinansowaliśmy zakup surowców na gorący posiłek dla uczniów naszego Zespołu Szkół biorących udział w Dniu Otwartym (więcej →).
Dofinansowaliśmy wyjazd grupy uczniów na Politechnikę Warszawską w ramach Dnia Popularyzacji Matematyki (więcej →).
Zakupiliśmy 100 sztucznych, białych i czerwonych róż, z których uczennice klasy 1TR przygotowały dużą flagę narodową. Dzieło uczennic posłuży jako dekoracja podczas uroczystości szkolnych.
Wsparliśmy akcję „Roślinka dla Szkoły” w postaci zakupu kwiatów i doniczek, które umieszczono na patio i przed wejściem do szkoły.
Dofinansowaliśmy udział pięciu grup uczniów w wewnątrzszkolnym konkursie organizowanym w ramach Europejskiego Dnia Języków (więcej →).
Dofinansowaliśmy wycieczkę integracyjną klasy 3TE za najwyższą frekwencję w drugim okresie poprzedniego roku szkolnego (więcej →).
Sfinansowaliśmy zakup ciekawych książek do biblioteki szkolnej, zgodnie z bieżącymi zainteresowaniami czytelniczymi uczniów.
Podjęliśmy decyzję o ciągłym finansowaniu zakupu kubków jednorazowych do dystrybutora wody i sztućców jednorazowych do kuchenki mikrofalowej.
Sfinansowaliśmy niektóre koszty związane z pobytem w naszym Zespole Szkół wolontariuszy z organizacji studenckiej AIESEC w ramach projektu PEACE (więcej →).
Nagrodziliśmy 109 uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4 i dobre zachowanie. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, pamiątkowe dyplomy oraz jednorazowe stypendium Rady Szkoły w wysokości zależnej od średniej ocen.
Nagrodziliśmy 8 uczniów, którzy w drugim półroczu uzyskali 100% frekwencję. Uczniowie otrzymali jednorazowe stypendium Rady Szkoły w wysokości 100 zł.
Dofinansowaliśmy udział naszych uczniów w „Dniu Energii 2018” na Rynku Miasta Piaseczno oraz nagrody w konkursie „Mój zawód – moja pasja” podczas VI Piaseczyńskich Dni Techniki (więcej →).
Dofinansowaliśmy dwudniowy wyjazd 8 uczniów z Koła Robotyki na Bałtyckie Bitwy Robotów, które odbyły się w Gdańsku (więcej →).
Ufundowaliśmy nagrody dla laureatów Konkursu Języka Niemieckiego, który odbył się 6 czerwca br. (więcej →).
rs_d12 Sfinansowaliśmy zakup atrakcyjnych nagród dla finalistów VII Edycji Wewnątrzszkolnego Konkursu Motoryzacyjnego.
Sfinansowaliśmy zakup artykułów potrzebnych do dekoracji sali gimnastycznej na uroczysty apel z racji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja (więcej →).
Nagrodziliśmy 28 maturzystów, którzy w klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskali średnią ocen minimum 4 i co najmniej dobre zachowanie. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Dodatkowo 19 uczniów otrzymało stypendium Rady Szkoły (więcej →).
Nagrodziliśmy 20 maturzystów, którzy w cyklu kształcenia reprezentowali Zespół Szkół w różnorodnych konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Ufundowaliśmy nagrody dla laureatów etapu szkolnego X Powiatowego Konkursu Recytatorskiego (więcej →).
Ufundowaliśmy atrakcyjne nagrody dla laureatów VIII Wewnątrzszkolnego Konkursu Informatycznycznego (więcej →).
Ufundowaliśmy nagrody dla laureatów w Wewnątrzszkolnym Konkursie „Multimedialna gra językowa” (więcej →).
Z okazji Światowego Dnia Ziemi wspólnie z Samorządem Uczniowskim zainicjowaliśmy akcję „Roślinka dla Szkoły” (więcej →).
Nagrodziliśmy klasę 4TS i 4TR za 100% wpłat zadeklarowanych składek na Radę Szkoły. Klasy otrzymały dofinansowanie potrzeb własnych.
Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie fotograficznym, zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia (więcej →).
Uwzględniając całokształt różnorodnych dokonań klasy 4TS, dofinansowaliśmy wyjazd tej klasy do Władysławowa na ostatnią wycieczkę klasową.
Wsparliśmy „Dzień Nowych Technologii w Edukacji” poprzez zakup cukierków i nagród w konkursach organizowanych w tym dniu przez naszych uczniów dla wszystkich zaproszonych gości (więcej →).
Sfinansowaliśmy zakup surowców na gorący posiłek dla uczniów naszego Zespołu Szkół biorących udział w “Dniu Nowych Technologii w Edukacji”.
Zakupiliśmy kwiaty dla ks. rekolekcjonisty w podziękowaniu za przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych dla uczniów naszego Zespołu Szkół.
Nagrodziliśmy 101 uczniów, którzy w klasyfikacji śródrocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4 i dobre zachowanie. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz jednorazowe stypendium Rady Szkoły.
Nagrodziliśmy klasy 1TI i 2TI, które ex aequo uzyskały najwyższą średnią ocen w Zespole Szkół w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego. Klasy otrzymały dofinansowanie imprezy klasowej.
Nagrodziliśmy 24 uczniów, którzy w pierwszym półroczu uzyskali 100%-ą frekwencję. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i jednorazowe stypendium Rady Szkoły.
Nagrodziliśmy klasę 1TT za najwyższą frekwencje w Zespole Szkół w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego. Klasa otrzymała dofinansowanie imprezy klasowej.
Wsparliśmy udział naszych uczniów w Targach Edukacyjnych w Radomiu poprzez udostępnienie zakupionych przez Radę Szkoły gadżetów reklamowych (więcej →).
Nagrodziliśmy uczniów uczestniczących w Wewnątrzszkolnym Konkursie Niepodległościowym. Uczniowie otrzymali karty prezentowe Empiku.
Dofinansowaliśmy udział czwórki uczniów w konkursie programowania organizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu (więcej →).
Sfinansowaliśmy przejazd uczniów do Góry Kalwarii na Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej, gdzie nasza reprezentacja zajęła III miejsce (więcej →).
Ponownie sfinansowaliśmy zakup książek do biblioteki szkolnej, zgodnie z bieżącymi zainteresowaniami czytelniczymi uczniów.
Aby tradycji stało się zadość, w tłusty czwartek zakupiliśmy pączki dla każdego członka społeczności szkolnej.
Sfinansowaliśmy dwa projekty realizowane przez uczniów i nauczycieli w ramach konkursu „Szkolny Budżet Partycypacyjny 2017/2017” (więcej →).
Zakupiono kulę plazmową w celu uatrakcyjnienia pokazu uczniów przygotowywanego na finał konkursu „Wiedzy o USA”.
Sfinansowaliśmy zakup choinki i ozdób choinkowych do wystroju szkoły. Dzięki Rodzicom tradycyjne choinki pojawiły się w kilku miejscach szkoły. Dziękujemy!
rs_d10 Wsparliśmy organizacje mikołajek szkolnych w postaci zakupu słodyczy dla Mikołaja, który tego dnia nie szczędził słodkości wszystkim uczniom naszej szkoły (więcej →).
Nagrodziliśmy klasy, które zajęły I, II i III miejsce w Mikołajkowym Konkursie Piłki Siatkowej. Klasy otrzymały dofinansowanie imprezy klasowej.
Sfinansowaliśmy nagrody dla laureatów etapu szkolnego VII Edycji Konkursu Matematycznego dla uczniów ZSZ (więcej →).
Dofinansowaliśmy udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego “English High Flier”, który odbędzie się w naszej szkole w dniu 29 listopada 2016 r. (więcej →).
Dofinansowaliśmy organizację X Powiatowego Konkursu Wiedzy o USA organizowanego corocznie w naszym Zespole Szkół (więcej →).
Zorganizowaliśmy spotkanie młodzieży z panem Miłoszem Gibasem – Koordynatorem ds. Budżetu Obywatelskiego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (więcej →).
Ponownie sfinansowaliśmy zakup książek do biblioteki szkolnej, zgodnie z bieżącymi zainteresowaniami czytelniczymi uczniów.
Sfinansowaliśmy zakup surowców na gorący posiłek dla uczniów naszego Zespołu Szkół biorących udział w Dniu Otwartym dla Gimnazjalistów.
Nagrodziliśmy klasę 2TN za najwyższą średnią ocen w Zespole Szkół w poprzednim roku szkolnym. Klasa otrzymała dofinansowanie imprezy klasowej.
Nagrodziliśmy klasę 2TE za najwyższą frekwencje w Zespole Szkół w drugim półroczu poprzedniego roku szkolnego. Klasa otrzymała dofinansowanie imprezy klasowej.
Na wniosek uczniów, podjęliśmy decyzję o zakupie i ciągłym uzupełnianiu sztućców jednorazowych, które będą znajdować się obok kuchenki mikrofalowej.
Nagrodziliśmy klasę 2TN i 4TS za 100% wpłat zadeklarowanych składek na Radę Szkoły w poprzednim roku szkolnym. Klasy otrzymały dofinansowania imprezy klasowej.
Sfinansowaliśmy zakup krówek z nadrukiem reklamowym Zespołu Szkół na Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów.
Sfinansowaliśmy zakup długopisów i ołówków reklamowych, które zostaną wykorzystane jako dodatki do nagród dla uczniów oraz w akcjach promocyjnych Zespołu Szkół.
Udzieliliśmy pomocy dwójce potrzebujących uczniów w postaci sfinansowania obiadów w bufecie szkolnym.
Dofinansowaliśmy koło techniczne w postaci zakupu części do budowy maszyn wiatrowych na VI Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych.
Sfinansowaliśmy nagrody w happeningu literacko-muzycznym zorganizowanego z racji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (więcej →).
Ogłosiliśmy konkurs „Szkolny Budżet Partycypacyjny 2017/2017”, w którym mogą wziąć udział uczniowie, rodzice i nauczyciele (więcej →).
Dofinansowaliśmy udział pięciu grup uczniów w wewnątrzszkolnym konkursie organizowanym w ramach Europejskiego Dnia Języków (więcej →).
Sfinansowaliśmy niektóre koszty związane z pobytem w naszym Zespole Szkół wolontariuszy z organizacji studenckiej AIESEC w ramach projektu PEACE (więcej →).
Sfinansowaliśmy zakup książek do biblioteki szkolnej, zgodnie z zainteresowaniami czytelniczymi uczniów.
4 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. W imieniu Rady Rodziców i Rady Szkoły wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół powitała pani Dorota Stachura (więcej →).

W dniu 31 sierpnia 2017 r. uchwaliliśmy zmiany w Statucie Zespołu Szkół opracowane przez Radę Pedagogiczną. Nowa wersja Statutu obowiązuje od 1 września 2017 r.
Nagrodziliśmy 93 uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4 i dobre zachowanie. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, pamiątkowe dyplomy oraz jednorazowe stypendium Rady Szkoły (więcej →).
Nagrodziliśmy 11 uczniów, którzy w drugim półroczu uzyskali 100% frekwencję. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i jednorazowe stypendium Rady Szkoły (więcej →).
Sfinansowaliśmy zakup nagród dla uczniów, którzy zajęli I, II i III miejsce w wewnątrzszkolnym konkursie „Quiz reklamowy”.
Sfinansowaliśmy zakup sztucznych kwiatów, które posłużą do dekoracji różnorodnych uroczystości szkolnych w naszym Zespole Szkół.
Sfinansowaliśmy zakup nagród dla uczniów, którzy zajęli I, II i III miejsce w wewnątrzszkolnym konkursie „Multimedialna gra językowa”.
Sfinansowaliśmy wydruk projektu teczek papierowych z nadrukiem logo Zespołu Szkół. Projekt przygotowali uczniowie klas reklamy wraz z nauczycielem.
Wsparliśmy uroczystość otwarcia nowego boiska szkolnego, które posłuży wszystkim uczniom Zespołu Szkół podczas zajęć z wychowania fizycznego i nie tylko (więcej →).
Sfinansowaliśmy wstępne koszty związane z pobytem w naszym Zespole Szkół we wrześniu przyszłego roku szkolnego wolontariuszy z organizacji studenckiej AIESEC w ramach projektu PEACE.
Sfinansowaliśmy nagrody w VII Wewnątrzszkolnym Konkursie Informatycznym (więcej →). Laureaci Konkursu otrzymali wybrane prze siebie ksiażki z zakresu inforamyki.
Z racji Dnia Dziecka, wspólnie z Samorządem Uczniowskim, zakupiliśmy lody dla każdego ucznia naszego Zespołu Szkół.
Dofinansowaliśmy udział uczniów w pikniku organizowanym przez Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uczniowie prezentowali swoje osiągnięcia (więcej →).
Dofinansowaliśmy nagrody w konkursie “Mój zawód – moja pasja” organizowanego podczas V Piaseczyńskich Dni Techniki (więcej →).
Sfinansowaliśmy udział i zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursie „Człowiek twórczy” (więcej →).
Sfinansowaliśmy zakup części do budowy robotów w ramach Koła Robotyki prowadzonego dla wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół.
Dofinansowaliśmy udział uczniów w VI Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wodnych, gdzie zajęliśmy piąte miejsce.
Sfinansowaliśmy zakup nagród dla uczniów, którzy zajęli 1, 2 i 3 miejsce w Wewnątrzszkolnym Konkursie Ortograficznym (więcej →).
Sfinansowaliśmy zakup książek do biblioteki szkolnej, zgodnie z zainteresowaniami czytelniczymi uczniów.
Nagrodziliśmy 28 maturzystów, którzy w klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskali średnią ocen minimum 4 i co najmniej dobre zachowanie. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe (więcej →). Dodatkowo 20 uczniów otrzymało stypendium Rady Szkoły.
Nagrodziliśmy 10 maturzystów, którzy w cyklu kształcenia reprezentowali Zespół Szkół w różnorodnych zawodach i turniejach sportowych. Uczniowie otrzymali książki o sporcie.
Sfinansowaliśmy zakup artykułów na gorący posiłek dla naszych uczniów biorących udział w Dniu Otwartym dla Gimnazjalistów.
Sfinansowaliśmy zakup krówek firmowych – projekt przygotowany przez uczniów i nauczyciela technikum reklamy.
Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie fotograficznym „Pozytywny kadr”, zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia.
Sfinansowaliśmy zakup nagród w konkursie „MILIONERZY” prowadzonego przez uczniów naszego Zespołu Szkół dla uczniów szkół podstawowych podczas Piaseczyńskich Dni Techniki (więcej →).
Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów biorących udział w I Edycji Konkursu Wiedzy Elektryczno-Elektronicznej „ELETROMAN” (więcej →).
Sfinansowaliśmy wynajęcie busa na dojazd naszych uczniów do Skierniewic na eliminacje regionalne VI Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych, gdzie zajęliśmy I miejsce.
Dofinansowaliśmy organizację Powiatowego Konkursu Technicznego corocznie organizowanego w naszym Zespole Szkół (więcej →).
Ufundowaliśmy nagrody dla uczennic i uczniów – zwycięzców w wewnątrzszkolnym Konkursie Tenisa Stołowego.
Zakupiliśmy kwiaty dla ks. rekolekcjonisty w podziękowaniu za przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych dla uczniów naszego Zespołu Szkół.
Zorganizowaliśmy spotkanie z prof. Andrzejem Borówką – chirurgiem i urologiem, który przeprowadził zajęcia profilaktyczne dla uczniów najstarszych klas Zespołu Szkół (więcej →).
Wsparliśmy organizację uroczystości otwarcia nowej pracowni, która będzie służyć uczniom klas samochodowych (więcej →).
Ufundowaliśmy nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego promującego literaturę fantastyczną (więcej →).
Dofinansowaliśmy udział trójki uczniów w I etapie konkursu programowania organizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu (więcej →).
Sfinansowaliśmy nagrody dla laureatów etapu szkolnego VI Edycji Konkursu Matematycznego dla uczniów ZSZ (więcej →).
Dofinansowaliśmy udział uczniów Zespołu Szkół biorących udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o USA (więcej →).
Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów – laureatów eliminacji szkolnych IX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego (więcej →).
Sfinansowaliśmy nagrodę książkową dla laureatki wewnątrzszkolnego Konkursu Literackiego „Młodzi lubią pisać”.
Wsparliśmy działania koła technicznego poprzez zakup części do budowanych przez uczniów turbin wodnych na VI Ogólnopolski Turniej Maszyn Wodnych.
Nagrodziliśmy klasę 1TN za najwyższą średnią ocen w Zespole Szkół w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego. Klasa otrzymała dofinansowanie imprezy klasowej.
Nagrodziliśmy 86 uczniów, którzy w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego uzyskali średnią ocen minimum 4 i co najmniej dobre zachowanie. Uczniowie otrzymali nagrody pieniężne.
Nagrodziliśmy klasę 1TE za najwyższą frekwencje w Zespole Szkół w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego. Klasa otrzymała dofinansowanie imprezy klasowej.
Nagrodziliśmy 20 uczniów za stuprocentową frekwencję w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego. Uczniowie otrzymali nagrody pieniężne.
Nagrodziliśmy uczniów – zwycięzców w Konkursie Czytelniczym „A ja wiem, bo czytam”. Uczniowie otrzymali karty prezentowe Empiku.
Nagrodziliśmy klasy, które zajęły I, II i III miejsce w Mikołajkowym Konkursie Piłki Siatkowej. Klasy otrzymały dofinansowanie imprezy klasowej.
Nagrodziliśmy uczniów – zwycięzców Wewnątrzszkolnego Konkursu Niepodległościowego. Uczniowie otrzymali karty prezentowe Empiku.
Nagrodziliśmy uczniów, którzy zajeli I, II i III miejsce w Konkursie Wiedzy o Sporcie „Omnibus Sportowy”. Uczniowie otrzymali książki o sporcie.
Nagrodziliśmy 16 uczniów, którzy wzięli udział w V Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe.
Nagrodziliśmy siedmiu uczniów, którzy wzięli udział w konkursie „Fascynująca fizyka”, organizowanym przez Politechnikę Łódzką. Uczniowie otrzymali karty prezentowe Empiku.
Zakupiliśmy torby papierowe z nadrukiem Zespołu Szkół przygotowanym przez uczniów technikum reklamy. Torby zostaną wykorzystane m.in. do pakowania nagród dla uczniów.
Przyjęto Regulamin przyznawania nagród dla uczniom przez Radę Szkoły, określający zasady przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół.
Sfinansowaliśmy zakup próbnych, pisemnych egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodach.
Wsparliśmy czwórkę uczniów w trudnej sytuacji materialnej poprzez sfinansowanie obiadów, dojazdów do szkoły, zakup podręczników i przyborów szkolnych, dofinansowanie studniówki.
rs_d12 Sfinansowaliśmy zakup atrakcyjnych nagród dla finalistów VI Edycji Wewnątrzszkolnego Konkursu Motoryzacyjnego (więcej →).
rs_d10 Dofinansowaliśmy organizacje mikołajek szkolnych, które tradycyjnie odbyły się w naszej szkole 6 grudnia (więcej →).
Dofinansowaliśmy udział 48 uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego “English High Flier”, który odbył się w naszej szkole w dniu 30 listopada 2016 r.
Sfinansowaliśmy zakup książek do biblioteki szkolnej, zgodnie z zainteresowaniami czytelniczymi uczniów.
Na wniosek Samorządu Uczniowskiego, zakupiliśmy ogólnodostępną kuchenkę mikrofalową na potrzeby uczniów.
Nagrodziliśmy klasę 1TR (obecnie 2TR) za najwyższą średnią ocen w Zespole Szkół w poprzednim roku szkolnym. Klasa otrzymała dofinansowanie na wyjazd do teatru.
Nagrodziliśmy klasę 2TS (obecnie 3TS) za najwyższą frekwencje w Zespole Szkół w poprzednim roku szkolnym. Klasa otrzymała dofinansowanie wycieczki.
W dniu 16 listopada 2016 r. uchwaliliśmy nowy Statut Zespołu Szkół opracowany przez Radę Pedagogiczną. Nowa wersja Statutu obowiązuje od 1 grudnia 2016 r.
Udzieliliśmy pomocy dwójce potrzebujących uczniów w postaci sfinansowania obiadów w bufecie szkolnym.
Sfinansowaliśmy zakup surowców na gorący posiłek dla uczniów naszego Zespołu Szkół biorących udział w Dniu Otwartym dla Gimnazjalistów (więcej →).
Dofinansowaliśmy udział pięciu grup uczniów w wewnątrzszkolnym konkursie organizowanym w ramach Europejskiego Dnia Języków (więcej →).
Sfinansowaliśmy niektóre koszty związane z pobytem w naszym Zespole Szkół wolontariuszy z organizacji studenckiej AIESEC w ramach projektu PEACE (więcej →).
Sfinansowaliśmy zakup ramek na podziękowania dla 25 firm wspierających akcję charytatywą podczas Piaseczyńskich Dni Techniki w poprzednim roku szkolnym.
Dofinansowaliśmy zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w naszym Zespole Szkół (więcej →).
Sfinansowano nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach wewnętrznych:
 • uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w Konkursie Niepodległościowym, otrzymali pamiątkowe dyplomy i bony podarunkowe,
 • uczniowie uczestniczący w konkursie sportowym dotyczącym Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn otrzymali nagrody rzeczowe,
 • klasy, które zajęły I, II i III miejsce w Mikołajkowym Konkursie Piłki Siatkowej, uzyskały dofinansowanie wycieczek klasowych,
 • klasa 4TEN, która wygrała Konkurs Matematyczny, uzyskała dofinansowanie wycieczki klasowej,
 • uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w V Edycji Konkursu Matematycznego dla Uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe,
 • uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w Konkursie Wiedzy o Walii i św. Dawidzie, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe,
 • uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w Wewnątrzszkolnym Konkursie Informatycznym, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe,
 • uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w konkursie “Infografika prostym sposobem na zareklamowanie szkoły”, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe,
 • uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w Wewnątrzszkolnym Konkursie Ortograficznym, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe,
 • uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w konkursie “Chrzest Polski 966-2016”, otrzymali nagrody książkowe,
 • uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w Konkursie Wiedzy o Anglii i św. Jerzym, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe,
 • uczennica, która zajęła I miejsce w konkursie fotograficznym “Trzy pory roku”, otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową,
 • uczeń, który zajął I miejsce w Turnieju Robotów MINISUMO, otrzymał pamiątkowy dyplom, nagrodę książkową i rzeczową,
 • uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w konkursie “Znam prawo pracy”, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe,
 • uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w konkursie “Quiz reklamowy”, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Dofinansowano udział uczniów w konkursach zewnętrznych:
 • 29 uczniów, którzy uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego, uzyskało dofinansowanie w postaci pokrycia kosztów wpisowego,
 • uczniowie uczestniczący w VIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o USA uzyskali dofinansowanie na organizację i przygotowanie do konkursu,
 • uczeń uczestniczący w finale konkursu programowania WSH w Radomiu otrzymał dofinansowanie uczestnictwa w konkursie i nagrodę książkową.
Dofinansowano kursy i warsztaty dla uczniów:
 • 20 uczniów uczestniczących w kursie informatycznym MTA, uzyskało dofinansowanie kursu,
 • uczniowie Technikum reklamy uzyskali dofinansowanie Warsztatów marketingowych w postaci pokrycia kosztów zakupu upominku dla pani prowadzącej warsztaty,
 • jednemu z uczniów sfinansowano kurs informatyczny na temat pozycjonowania stron w internecie.
Sfinansowano lub dofinansowano imprezy szkolne:
Sfinansowano lub dofinansowano wyjazdy i imprezy klasowe:
 • dofinansowano wycieczki klasowe dla czterech klas (nagroda za 100% wpłat zadeklarowanych składek na Radę Szkoły w poprzednim roku szkolnym),
 • dofinansowano koszty przejazdu uczniów klas czwartych Technikum na Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę,
 • sfinansowano wynajęcie busa na dojazd i powrót uczniów z IV Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych,
 • sfinansowano wynajęcie busa na dojazd i powrót uczniów z zawodów sportowych w Górze Kalwarii,
 • dofinansowano wycieczki klasowe dla trzech klas maturalnych (nagroda za 100% wpłat zadeklarowanych składek na Radę Szkoły w bieżącym roku szkolnym).
Wsparto działania Koła Robotyki – dofinansowano zakup części do budowy robotów, które uczestniczyły w Ogólnopolskim Turnieju Robotów Mobilnych ROBOMATICON.
Nagrodzono uczniów za wyniki w nauce i zachowanie – 109 uczniów, którzy uzyskali co najmniej średnią ocen 4 i dobre zachowanie, otrzymało nagrody w postaci książek i nagród rzeczowych.
Nagrodzono uczniów za frekwencje na zajęciach:
 • 27 uczniów, którzy w pierwszym półroczu uzyskali stuprocentową frekwencję, otrzymało nagrody pieniężne,
 • klasa 2TS, która w pierwszym półroczu uzyskała najlepszą frekwencję w Zespole Szkół, uzyskała nagrodę w postaci dofinansowania wycieczki klasowej,
 • 15 uczniów, którzy w drugim półroczu uzyskało stuprocentową frekwencję, otrzymało nagrody pieniężne.
Nagrodzono uczniów za godne naśladowania postawy uczniowskie:
 • 2 uczniów, który aktywnie uczestniczyli w tworzeniu strony internetowej Szkoły, otrzymało nagrody w postaci pamiątkowych dyplomów i nagród książkowych,
 • uczeń, który aktywnie uczestniczył w poczcie sztandarowym Szkoły otrzymał pamiątkowy dyplom, książkę i nagrodę pieniężną,
 • 5 uczniów otrzymało NAGRODĘ WYCHOWAWCY w postaci pamiątkowych dyplomów i nagród książkowych,
 • 2 uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Rady Szkoły, otrzymało pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne,
 • uczeń, który uzyskał najwyższy poziom czytelnictwa w bieżącym roku szkolnym, otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową,
 • 28 uczniów, którzy w cyklu kształcenia godnie reprezentowali Szkołę w zawodach sportowych, otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki “Polski sport”.
Udzielono pomocy uczniom w trudnej sytuacji finansowej:
 • 3 uczniów otrzymało zasiłki losowe,
 • 14 uczniów otrzymało zasiłki celowe na dofinansowanie zakupu odzieży zimowej, obiadów, wycieczek szkolnych, studniówki itp.
Ufundowano stypendium dla najlepszego ucznia Technikum reklamy.
Sfinansowano niektóre zakupy do biblioteki szkolnej:
 • sfinansowano zakup książek, zgodnie z zainteresowaniami czytelniczymi uczniów,
 • sfinansowano zakup artykułów papierniczych i innych na gazetki szkolne przygotowywane przez uczniów,
 • sfinansowano zakup artykułów do wystroju Szkoły, m.in. lampki choinkowe, plakat “1050-lecie Chrztu Polski”.
Sfinansowano zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych do reedukacji.
Przygotowano tablicę informacyjną Rady Szkoły (tablica znajduje się na korytarzu, nieopodal sekretariatu Zespołu Szkół):

Tablica informacyjna Rady Szkoły

Przygotowano stronę internetową Rady Szkoły.
Zainicjowano dwa spotkania profilaktyczne dla uczennic i uczniów:
Wsparto dobre inicjatywy rodziców, uczniów i nauczycieli:waterlogic-2000
 • zainicjowano i zrealizowano pomysł montażu ogólnodostępnego dystrybutora wody pitnej (zimnej, ciepłej i gorącej), który dobrze służy społeczności szkolnej; dbamy o jego utrzymanie i zaopatrzenie w kubki jednorazowe,
 • sfinansowano gorący posiłek dla uczniów biorących udział w akcji społecznej “Dzień Drelicha”,
 • wsparto akcję “Świąteczna Paczka” – sfinansowaliśmy zakup ramek na podziękowanie dla firm sponsorujących akcję,
 • wsparto akcję społeczną rodziców związaną ze zbiórką funduszy dla pani Grażyny Tonder – nauczycielki zmagającej się z chorobą nowotworową.

Treści tej strony modyfikuje Jerzy Stercuła (ostatnia aktualizacja 26 lutego 2021 r.)