Projekt  ,,Atrakcyjni na rynku pracy” jest  realizowany do 2020 roku.  Jest przeznaczony  dla uczniów klas organizacji reklamy z naszej szkoły oraz nauczycieli.

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzana etapami ze względu na ograniczoną ilość miejsc stażowych w danym roku.

Jaka korzyść dla ucznia?

To szansa na Twój rozwój, zdobycie lub poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez

– udział w ciekawych szkoleniach prowadzonych przez zewnętrznych edukatorów (duża oferta)

-udział w płatnym stażu zawodowym (jednorazowo)

Jaka korzyść dla nauczycieli?

Rozwój kompetencji zawodowych przez udział w szkoleniach.

Jaka korzyść dla szkoły?

Rozbudowanie bazy technicznej i sprzętowej

 

Przeczytaj Regulamin

Rekrutacja kwiecień 2018r.