REALIZACJE UCZNIÓW

Etykieta do kwiatka

Nagłówek w przekazie reklamowym

Zestawienia kolorystyczne

Wizytówki

Czytelność napisów literniczych

Konkursy, wycieczki, eventy
Muzeum Papieru w Konstancinie
Uczniowie z  technikum reklamy poznają papier jako podstawowy materiał  do produkcji materiałów reklamowych u samego źródła, czyli w miejscu gdzie kiedyś go wytwarzano. W połowie września odwiedziliśmy Muzeum Papieru w Konstancinie. Obecnie produkcji  przemysłowej już tam nie ma, lecz zachowano salę edukacyjną z podstawowymi urządzeniami do produkcji papieru czerpanego. Uczniowie zobaczyli  mini hydropulper z masą celulozową, sito do nabierania pulpy, prasę, filce igłowe do odsączania wody, suszarkę, kadzie itp. Każdy mógł wyprodukować autorski papier na pamiątkę. Elementem obowiązkowym podczas takiej lekcji jest obejrzenie filmowego materiału dokumentalnego o procesie produkcji papieru na skalę przemysłową. Jest  to ważna lekcja dla klas TR na drodze poznawania produkcji środków reklamowych.

Konkurs Bezpiecznie w sieci
Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Kilkudziesięciu uczniów zgłosiło prace w formie bannerów internetowych na szkolny konkurs graficzny. Możemy podziwiać różnorodność podejścia do tematu zarówno w formie plastycznej, jak i sposobie interpretacji założeń konkursowych.

Po przeanalizowaniu prac, komisja konkursowa wyłoniła kilka, biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów konkursowych:
-baner ma duży skrótem plastycznym pokazywać zagrożenia wynikającego z korzystania  z sieci;
-ma pokazywać sposoby radzenia sobie z zagrożeniami;
-ilość treści i grafiki ma być adekwatna do przeznaczenia banneru i wielkości powierzchni;
-projekt ma być zgodny z zasadami tworzenia banerów internetowych od strony technicznej;
-projekt ma szanować prawo autorskie

Postanowiono nagrodzić następujące osoby:
I miejsce – Mariusz Pielacha, 2TR
II miejsce – Artur Łukawski , 4TR
III miejsce – Emilia Nowacka, 3TR
Równorzędne wyróżnienia otrzymali uczniowie: Igor Rosa-Prejs- 2TR, Sandra Wójcik- 2TR, Paulina Minderska- 4TR

Gratulujemy Laureatom i życzymy dużo radości z działań twórczych.

Wystawę prac można oglądać przy okazji wydarzenia szkolnego ,,Dzień Bezpiecznego Internetu” w naszej szkole.

Zofia Hejke
organizator konkursu

Tytuł
tekst dddd
 
 
Inne działania
Atrakcyjni na rynku pracy

Projekt  ,,Atrakcyjni na rynku pracy” jest  realizowany do 2020 roku.  Jest przeznaczony  dla uczniów klas organizacji reklamy z naszej szkoły oraz nauczycieli.

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzana etapami ze względu na ograniczoną ilość miejsc stażowych w danym roku.

Jaka korzyść dla ucznia?

To szansa na Twój rozwój, zdobycie lub poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez

– udział w ciekawych szkoleniach prowadzonych przez zewnętrznych edukatorów (duża oferta)

-udział w płatnym stażu zawodowym (jednorazowo)

Jaka korzyść dla nauczycieli?

Rozwój kompetencji zawodowych przez udział w szkoleniach.

Jaka korzyść dla szkoły?

Rozbudowanie bazy technicznej i sprzętowej

 

Przeczytaj Regulamin

Rekrutacja kwiecień 2018r.

 

    1.