Otwarcie nowej pracowni zawodowej

22 marca 2017
Otwarcie nowej pracowni zawodowej

W dniu 22.03.2017  odbyło się w naszej szkole uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni zawodowej przeznaczonej dla mechaników i techników samochodowych. W tym samym roku szkolnym  zostało oddane do użytku także nowe boisko sportowe, ale rozbudowa szkoły i doposażenie budynku w nowoczesną salę gimnastyczną, szatnie i kilka sal lekcyjnych ma trwać do końca 2018. 

Piaseczyńskie Dni Techniki

17 maja 2013
Piaseczyńskie Dni Techniki

W Zespole Szkół Nr 1 odbyły się pierwsze Piaseczyńskie Dni Techniki, którym przyświeca idea  promowania kształcenia technicznego, potencjału uczniów, firm związanych  z branżą techniczną oraz integracja środowiska lokalnego.  Impreza odbywa się corocznie na terenie szkoły i cieszy się dużą popularnością. Ważnym elementem wydarzenia jest konkurs Mój zawód – moja pasja, w którym uczniowie maja szansę zaprezentować swe zawodowe umiejętności. 

I wyróżnienie w ogólnopolskim Rankingu Perspektyw

15 maja 2012

Zespół Szkół Nr 1 znalazł się na liście rankingu Perspektywy 2012. Zajął 7 miejsce w województwie mazowieckim i 146 w Polsce. Ranking Perspektyw powstał w 2000 roku i miał na celu wyłonienie najlepszych w Polsce uczelni wyższych i szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z postanowieniem Kapituły technika były oceniane za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. W roku 2016 i 2017 szkoła została odznaczona srebrną tarczą.

Budowa nowej części szkoły

1 lipca 2002
Budowa nowej części szkoły

W 2002 r. dyrektorem zostaje Elżbieta Malinowska, a jej zastępcami Janina Świergolecka i Helena Krystoń. Szkoła kształci w zawodach technik elektronik, technik telekomunikacji, mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektryk. W latach 2010-2011 zostaje rozbudowane nowe skrzydło, gdzie mieszczą się pracownie przedmiotów zawodowych. Warsztaty na ul. Czajewicza zostają zlikwidowane.

Zespół Szkół Nr 1

1 września 2000

W 2000 r. po przejęciu przez powiat piaseczyński szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Nr 1 i w jego skład wchodzą: Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, I Liceum Ogólnokształcące oraz I Liceum Profilowane.

Nadanie imienia

9 maja 1986

9 maja 1986 r. nadano szkole imię generała Zygmunta Berlinga. Uroczystość nadania imienia odbyła się z udziałem władz wojewódzkich, gminnych i oświatowych. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonała żona generała Maria Berlingowa. W rok po nadaniu imienia generała Berlinga, w dniu 8 maja 1987 r. szkole wręczono sztandar. Młodzież złożyła ślubowanie, a słowa: Przeniesiemy zdobytą wiedzę i zasady oraz tradycję szkół piaseczyńskich idąc do pracy i społeczności – do dziś są w pamięci. Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych przy ul. Szpitalnej 10 został Kazimierz Łątka. Zastępcami byli Tadeusz Grabek i Danuta Szczerba. W roku 1981, kiedy Kazimierz Łątka przeszedł na emeryturę, dyrektorem został Mieczysław Grządziela.

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych przy ul. Szpitalnej 10

1 września 1976
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych przy ul. Szpitalnej 10

W nowym roku szkolnym 1976, po przeniesieniu Technikum Elektryczno-Mechanicznego do nowego budynku przy ul. Szpitalnej 10, postanowiono rozszerzyć zakres nauczania w zasadniczej szkole. Powstaje wówczas klasa o kierunku kierowca mechanik. W 1989 r. w porozumieniu ze szkołą przy al. Brzóz przeniesiono klasy mechaniczne do szkoły na ulicę Szpitalną. W budynku przy ulicy Szpitalnej funkcjonuje wówczas zespół szkół, w

Wmurowanie kamienia węgielnego

15 listopada 1969
Wmurowanie kamienia węgielnego

We wrześniu 1969 r. w czasie obchodów VI wieków Piaseczna wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego budynku technikum przy ul. Szpitalnej 10. Budowa trwała ponad siedem lat i mimo oddania budynku do użytku 1 września 1976 r. w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych jeszcze przez wiele lat usuwano usterki. Szkoła przygotowała do zawodu wielu młodych ludzi, którzy znaleźli zatrudnienie w zakładzie Lamp Oscyloskopowych, Zakładach Elektronicznych „Lamina” i „Polkolor”.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących

1 września 1967

We wrześniu 1967 r. w budynku Technikum Elektrycznego przy Al. Brzóz 26 uruchomiono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. Dyrektorem zasadniczej szkoły był Władysław Polkowski. We wrześniu 1970 r. przekształcono ją w szkołę dzienną pod nazwą Zespołu Szkół Zawodowych. Dyrektorem tej szkoły został Aleksander Niedziułka.

Dawne lokalizacje szkoły

1 września 1966

W 1966 r. szkoła zostaje przeniesiona do Zalesia Dolnego. W budynku byłego Gimnazjum Emilii Plater przy Al. Brzóz 27 technikum mieściło się do sierpnia 1976 r.

Technikum Elektryczne

1 września 1963

W 1960 r. nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, a we wrześniu 1963 r. rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie Technikum Elektrycznego, którego dyrektorem był Kazimierz Łątka.

Budynek szkoły w latach 60.

17 października 1960
Budynek szkoły w latach 60.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

31 lipca 1952

Latem 1952 r. szkoła zostaje przeniesiona na ul. Zgody 14. Na początku lat 60. szkoła została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Zawodową o kilku kierunkach kształcenia.

Szkoła Zawodowa Dokształcająca dla młodzieży rzemieślniczej

1 września 1944

Istniała z przerwą od września 1944 r. do września 1946 r. Jej dyrektorem był Józef Reszczyk. We wrześniu 1946 r. została przekształcona w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową dla Pracujących (budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Świętojańskiej 12). W roku 1950 dyrektorem zostaje Roman Andrzejewski.