Szkoła to nie tylko nauka! Na tej stronie znajdziesz informacje o różnorodnych konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach, w których możesz pokazać swoje możliwości. Zapraszamy!

Konkursy 2018/2019Konkursy w II półroczu 2017/2018Konkursy w I półroczu 2017/18Konkursy 2016/2017

Propozycje konkursów w I półroczu 2018/2019:

Konkurs
Organizator: 

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Z tej okazji biblioteka szkolna ogłasza konkurs.

Pytania konkursowe:

1.Co to są Licencje Creative Commons?

2.Co oznacza skrót CC BY?

3.Od kiedy na polskich utworach (książkach, filmach, płytach itd.) umieszczany jest znak copyright?

Odpowiedzi zapisz na kartce, podpisz ją i wrzuć do pudełka w bibliotece szkolnej.

Losowanie nagród w piątek 17 maja 2019 r.

Zwycięzcy: Aleksandra Gołąbek 1TI, Paweł Matulczyk 2TEe, Bartek Frączek 2TE, Paweł Karolak 2TEe

Konkurs z cyklu Czytajmy czasopisma - Ile numerów CD-Action wychodzi corocznie?
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:

Pytanie: Ile numerów CD-Action wchodzi corocznie ?
Nagrody: 1.zdrapka z kodem dostępu do serwisu CD-Action ważna do 6 maja
                  2.plakat
Odpowiedzi na podpisanych kartkach należy wrzucać do pudełka w bibliotece szkolnej do 29 marca włącznie.
Zwycięzcy: Marcin Kołodziejczyk 2TS, Mateusz Kanabus 2TS

Konkurs programowania
Organizator: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Jadwiga Szlauzys

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

III miejsce w konkursie zajął Kamil Soćko 3TI i otrzymał przewidywaną regulaminem nagrodę: Voucher na I rok studiów w WSH na dowolnie wybranym kierunku. 

Konkurs fotograficzny Czytam wszędzie
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Konkurs z cyklu Czytajmy czasopisma - Co ma wspólnego Papkin z pismem CD-ACTION?
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:
Pytanie: Co ma wspólnego Papkin z pismem CD-ACTION?
Odpowiedzi na podpisanych kartkach należy wrzucić do pudełka w bibliotece szkolnej do dnia 15.03.2019 r.
Nagroda to zdrapka z kodem dostępu do serwisu CD-ACTION.

Zwycięzca: Aleksandra Gołąbek 1TI

8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:
Pytanie konkursowe:
Jak nazywała się angielska sufrażystka, która, budząc powszechne zgorszenie, chodziła w spodniach i jeździła na rowerze? Żyła na przełomie XIX i XX wieku, a działała na rzecz praw kobiet i mieszkała w Leicester.
Poprawna odpowiedź: Alice Hawkins

Zwycięzca: Jakub Bartosiewicz 1TI

Konkurs na Multimedialną Językową Grę Edukacyjną
Organizator: Anna Stasiak

Szczegóły Konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów technikum. Ma na celu rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem obcym, uatrakcyjnienie form pracy, podniesienie umiejętności językowych i wzbogacenie wiedzy kulturoznawczej. Uczniowie pracując w grupach kilkuosobowych wybierają temat, zakres materiału i formę gry edukacyjnej (gra planszowa, gra wykorzystująca dowolny program komputerowy lub aplikację, itp.

Terminarz:
11.03.2019 – rozpoczęcie konkursu
12.04.2019 – zakończenie konkursu
15.04.2019 – ogłoszenie wyników

Fundatorem nagród (książki, gry edukacyjne) jest Rada Szkoły.

Pozytywny kadr - konkurs fotograficzny
Organizator: Ksenia Domeradzka

Szczegóły Konkursu:
Uczestnicy robią zdjęcia związane ze swoją pasją i w kilku zdaniach opisują swoje zainteresowania.
Terminarz:
20.03.2019 -03.04.2019 – prace konkursowe przesyłane są do jury na adres: pozytywny@zs1piaseczno.pl
11.04.2019 – ocena prac i ogłoszenie wyników 

Fundatorem nagród (gry) jest Rada Szkoły.

Czy znasz królową kryminałów?
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:  
Pytanie konkursowe brzmiało: Jaką pisarkę zwykło się nazywać „królową kryminałów”?
Podpowiedź: pomysły do swoich powieści pozyskiwała podczas tak „głupiej czynności” jak zmywanie.
Odpowiedź na podpisanej kartce należało wrzucić do pudełka w bibliotece.
Losowanie zwycięzcy odbyło się 5 marca 2019 r.
Nagroda: dwie wejściówki na spotkanie autorskie ze znaną pisarką Katrzyną Bonda 9 marca 2019 r., godz.18.00
W kategorii nauczyciel nagrodę otrzymała Anna Stasiak, w kategorii uczeń Natalia Łazarska 1TR. Nagrodę pocieszenia otrzymała Zuzanna Korpalska 1TR.

Dyktando w języku angielskim Spelling Master
Organizator: Paweł Górecki, Agnieszka Wlazło

Szczegóły Konkursu:  

Etap I szkolny odbył się dnia 21.01.2019 r.
Laureaci etapu szkolnego: Jakub Malinowski 1TT, Patrycja Gielecińska 3TR, Michał Konieczny 2TE.
Etap II powiatowy odbył się  dnia 15.03.2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Plater w Piasecznie.

Konkurs w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
Organizator: Danuta Stępniak, Sylwia Zając

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Z przyjemnością informujemy, że w konkursach z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego wzięło udział 115 uczniów, spośród nich wylosowani zostali jako nagrodzeni:
Mazur Maciej 3TR – poprawna odpowiedź: łacina, gdyż pisana była piórem gęsim;
Frączek Bartek 2TE – siedem poprawnych polskich słów w miejsce angielskich;
Serafin Maciej 3TS – poprawnie: w radiowęźle cytowano Juliusza Słowackiego;
Pruśniewski Krzysztof 3TS – najmniej błędów w dyktandzie.
Nagrody pocieszenia: P.Żbikowskiego, K.Romanowskiego, P.Wrzoska, P.Szczepańskiego i Anonima (brak podpisu). 
Zwycięzcy w grze interaktywnej Kahoot odebrali nagrody tuż po zakończeniu.

Konkurs Young Car Mechanic 2019
Organizator: Małgorzata Różycka, Piotr Jarosławski

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

W konkursie biorą udział uczniowie klasy 3 TS i 4 TS  (łącznie 32 osoby).
Etap szkolny 20 lutego 2019 r. 

Konkursu na Plakat Promujący Literaturę Fantastyczną
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Piłka Koszykowa - zawody gminne
Organizator: Iwona Dobosz

Szczegóły Konkursu: reprezentacja szkoły zajęła III miejsce   

Czytajmy czasopisma
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   

Konkurs ze znajomości czasopism prenumerowanych przez bibliotekę.
Cel – popularyzacja czasopism poświęconych technologii komputerowej.

Pytania konkursowe: 
1. Od kiedy ukazuje się pismo PC FORMAT?
2. Z jaką częstotliwością ukazuje się CD ACTION?

Zasady udziału: należy udzielić odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, podpisana kartkę wrzucić do skrzynki w bibliotece.

Nagrody: plakat popularyzujący gry komputerowe, karta-zdrapka z kodem dostępu do gry komputerowej.

Losowanie nagród w piątek 14 stycznia 2019 r.

Zwycięzcy: Dziekański Jakub 2TT, Juliard Hubert 2TT

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu
Zwycięzcy: Monika Puk 2TR, Jakub Zbieć 2TR

Igrzyska Olimpijskie
Organizator: Łukasz Wolski

Szczegóły Konkursu: Są cztery etapy konkursu. Każdy etap zawiera  sześc pytań. Wygrywa osoba, która odpowie na największa ilość pytań. W konkursie zwyciężył Igor Kowalczyk 3TN.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna 2.0
Organizator: Sylwia Łukasik-Gębska

Szczegóły Konkursu: strona konkursu

27 lutego 2019 roku w Warszawie odbył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna. Konkurs objęty został Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Nasz szkołę reprezentowali: Adam Jaworski i Klaudia Duch  z pierwszej klasy  technikum informatycznego. Celem konkursu było popularyzowanie postaw prospołecznych i rozwijanie kreatywności uczniów.

Konkurs graficzny: Bezpiecznie w sieci
Organizator: Zofia Hejke

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

 XVII Powiatowy Konkurs Matematyczny Śladami Euklidesa
Organizator: Halina Olbryś

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

 Wyniki konkursu

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Średnich w Szachach Szybkich
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Olimpiada Przedsiębiorczości
Organizator: Ewelina Gołąb

Szczegóły Konkursu:  strona konkursu

W XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości w dniu 6 grudnia 2018 r. w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 16 uczniów. 

Gratulujemy Wiktorowi Kordowiczowi z klasy 2TE, który zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości.
Jednocześnie chciałam serdecznie podziękować uczniom klasy I-III za udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości oraz Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły i wzorową postawę wszystkim uczestnikom.

Ewelina Gołąb

Olimpiada: Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
Organizator: Ewelina Gołąb

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Konkurs Niepodległościowy
Organizator: Monika Pieńkowska

Szczegóły Konkursu:  

Konkurs z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Konkurs jest jednoetapowy. Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie. Konkurs będzie dobywał się w dwóch konkurencjach: test wiedzy na temat okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości (w dniu 30 listopada 2018  r.) i konkurs plastyczny upamiętniający odzyskanie niepodległości (prace składamy do organizatora konkursu do 21 grudnia 2018 r.).

Biegi przełajowe - zawody powiatowe
Organizator: Iwona Dobosz

Szczegóły Konkursu:  I miejsce Piotr Szczepański (3TS), VI miejsce Paweł Lewandowski (1TR), VI miejsce Natalia Manowiecka (1TR), X miejsce Sandra Wójcik (2TR)

Biegi przełajowe - zawody gminne
Organizator: Iwona Dobosz

Szczegóły Konkursu:  I miejsce Piotr Szczepański (3TS), V miejsce Paweł Lewandowski (1TR)

Książka i okolice: Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu
Zwycięzca: Gabriela Sińska 1TT

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego High Flier
Organizator: Paulina Podpora, Katarzyna Parys

Szczegóły Konkursu:  strona konkursu

Wyniki konkursu:

I Kategoria Klasy 1:
Dyplomy za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
1. Mateusz Kłębowski 1ti – 196 pkt., 11 miejsce w województwie
2. Michał Osmólski 1tt – 190 pkt., 35 miejsce w województwie
3. Igor Zulczyk 1tt – 184 pkt., 61 miejsce w województwie
4. Mikołaj Kluczyński 1ti – 182 pkt., 72 miejsce w województwie
Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku
5. Jakub Kisiel 1te – 168 pkt., 120 miejsce w województwie

II Kategoria klasy 2-4:
Dyplomy za uzyskanie dobrego wyniku:
1. Adam Andrzejak 4ten – 174 pkt., 5 miejsce w województwie
2. Bartłomiej Majewski 3tt – 172 pkt., 8 miejsce w województwie

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs wiedzy o USA
Organizator: Anna Kielan

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Wyniki I etapu

Etap finałowy

Książka i okolice: Dzień Emotikona
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

 

 

Zobacz listę olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2017/2018.

Propozycje konkursów w II półroczu 2017/2018:

Konkurs Języka Niemieckiego  (Finał: 06.06.2018)
Organizator: Anna Stasiak

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Uwaga! Konkurs j.niemieckiego odbędzie się jutro, tj. w środę 6 czerwca 2018 r. na 5 lekcji w sali 111. Zapraszam uczniów, którzy już wcześniej zgłosili się do udziału! Anna Stasiak
Konkurs Mój zawód - moja pasja (Rozstrzygnięcie: 07.06.2018)
Organizator: Jerzy Stercuła

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Konkurs na multimedialną, językową grę edukacyjną - III edycja (zgłoszenia do 18.05.2018)
Organizatorzy: Anna Stasiak i Ksenia Domeradzka

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

VIII Konkurs Informatyczny (30.05.2018 )
Organizator: Agnieszka Wasiak, Jadwiga Szlauzys
Szczegóły Konkursu:  strona konkursu

Dnia 30 maja 2018 r. odbył się w naszej szkole finał VIII Wewnątrzszkolnego Konkursu Informatycznego. Do finału przystąpiło 10 uczniów:
1. Bartłomiej Tybura 2tn
2. Kamil Soćko 2ti
3. Adrian Sowiński 3ti
4. Mateusz Zych 1ti
5. Mikołaj Śniechowski 2tn
6. Patryk Matyjasiak 2ti
7. Jakub Bielański 2ti
8. Szymon Nowak 2tn
9. Aleksander Łukasiewicz 1ti
10. Radosław Utrata 2ti

Laureatem tego konkursu jest
Adrian Sowiński, klasa 3ti

Drugie miejsce zajął 
Kamil Soćko, klasa 2ti
Trzecie miejsce zajął 
Bartłomiej Tybura klasa 2tn.

Wszystkim zwycięzcom tego konkursu GRATULUJEMY – organizatorzy A. Wasiak, J. Szlauzys

Konkurs Fotograficzny (27.04.2018)
Organizator: Ksenia Domeradzka
Szczegóły Konkursu:

I miejsce: Sebastian Kaczmarek 1ts
II miejsce: Piotr Turkowski 4ti
III miejsce: Ola Czech 3tr
Serdecznie gratuluję.

VIII Konkurs motoryzacyjny Pan Samochodzik (23.04.2018)
Organizator: Piotr Jarosławski
Szczegóły Konkursu: 

I miejsce: Kacper Tabiszewski 2ts
II miejsce: Adam Włodarczyk 3p
III miejsce: Kamil Gryczka 2ts
Serdecznie gratuluję.

Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Radę Szkoły.

X Powiatowy Konkurs Recytatorski (16.04.2018)
Organizator: Powiat Piaseczyński-Starostwo Powiatowe w Piasecznie Wydział Edukacji i Rynku Pracy, Koordynator: Sylwia Łukasik-Gębska.

Szczegóły Konkursu: strona konkursu

Konkurs na Plakat Promujący Literaturę Fantastyczną (10.04.2018)
Organizator:  Artur Golowski
Szczegóły Konkursu: 

 I Cele konkursu:

1.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i plastycznych uczniów.
2.Promowanie czytelnictwa w naszej szkole. 

II Zasady uczestnictwa w konkursie:

1.Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 1 
2.Prace konkursowe o dowolnej technice wykonania ( oprócz grafiki komputerowej ). Preferowane wymiary: 49,5 cm wysokość i 39,5 cm szerokość 

III Termin i miejsce składania prac:

1.Rozpoczęcie konkursu 6 marzec 2018 roku.
2.Prace konkursowe uczniowie składają w bibliotece szkolnej do 6 kwietnia 2018 roku.
3.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia 2018 roku.
4. Prace składamy do biblioteki.

IV Nagrody

1.Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody ufundowane przez Radę Szkoły.

Konkurs Matematyczny dla uczniów ZSZ (20.03.2018)
Organizator: Sławomira Cienkus
Szczegóły Konkursu: I etap – 4 uczniów, II etap – 4 uczniów szczegóły ze strony ZS1
Konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych (16.03.2018)”
Koordynator: Jadwiga Jankowska
Szczegóły Konkursu: Olimpiada szkolna  i lekcje z zakresu ubezpieczeń społecznych poprowadzone przez pracownika ZUS. (I etap – 91 uczestników, II etap – 3 uczestników)

 

 

Propozycje konkursów w I półroczu 2017/2018:

Konkurs 11. XV Konkurs Matematyczny „Śladami Euklidesa” (I etap 14.12.2017 II etap 16.03.2018)
Organizator: Halina Olbryś, Koordynatorzy: Sylwia Sarzyńska, Bożena Rosłoń
Szczegóły Konkursu: I etap – 120 uczniów, II etap- 43 uczniów
Konkurs 10. Spelling Master- dyktando powiatowe (15.03.2018)
Organizator: Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater, Koordynatorzy: Katarzyna Parys, Anna Kielan
Szczegóły Konkursu: I etap – 12 uczniów
Konkurs 9. Konkurs Wiedzy o USA (26.02.2018)
Organizator: Anna Kielan
Szczegóły Konkursu: I etap – 55 uczniów, II etap – 3 uczniów

W kategorii techników pierwsze miejsce zdobył Piotr Stachura, a wyróżnienie otrzymał Bartłomiej Majewski szczegóły ze strony ZS1

Konkurs 8. VI Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych (09.12.2017)
Koordynator: Robert Wojtkowski, Jerzy Stercuła
Szczegóły Konkursu: wyniki konkursu 
Konkurs 7. „Szkolny Budżet Partycypacyjny 2017/2018” (04.12.2017)
Organizator: Rada Szkoły, Koordynator: Krzysztof Jaśkiewicz
Szczegóły Konkursu: strona konkursu
Konkurs 6. Konkurs Niepodległościowy (30.11.2017)
Organizator: Monika Pieńskowska
Szczegóły Konkursu: Test historyczny
Konkurs 5. Konkurs ”ENGLISH HIGH FLIER” (29.11.2017)
Koordynator: Ilona Zajdel
Szczegóły Konkursu: Do konkursu przystąpiło 37 uczniów. Najlepszy wynik uzyskał Tycjan Cajani (4ti) – zajmując 8 miejsce w województwie, 67 miejsce w kraju Strona organizatora
Konkurs 4. Międzyszkolny turniej piłki koszykowej. Zawody gminne (13.11.2017)
Organizator: Szkolny Związek Sportowy, Koordynator: Iwona Dobosz
Szczegóły Konkursu: Reprezentacja szkoły (14 uczniów) – III miejsce strona Zespołu Szkół 
Konkurs 3.Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” (09.11.2017)
Organizator: Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem , Koordynator: Krzysztof Jaśkiewicz. strona organizatora

Szczegóły Konkursu: strona Zespołu Szkół

Konkurs 2. Konkurs „Najlepsze Stoisko-Prezentacja Kraju Europejskiego (22.09.2017)”
Koordynator: Anna Stasiak
Szczegóły Konkursu: Wyróżnione klasy – Grecja (3tt i 3ti), Szwajcaria (2ti i 2tn), Włochy (3tr)
Konkurs 1. Biegi przełajowe gminne i powiatowe (18.09.2017)
Organizator: Szkolny Związek Sportowy, Koordynator: Iwona Dobosz
Szczegóły Konkursu: I etap – 4 uczniów, I miejsce Piotr Szczepański (2ts), II etap – 8 uczniów, I miejsce Piotr Szczepański

Wyniki konkursów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017:

Konkurs 33. Wewnątrzszkolny Konkurs Ortograficzny (23 maja 2017 r.)
Organizator: Katarzyna Towarek i Dorota Wojciuk
Szczegóły Konkursu: strona Zespołu Szkół
Termin Konkursu: 24 maja 2017 r., godz. 11:30
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 32. II Edycja Konkursu „Multimedialna, językowa gra edukacyjna” (zgłoszenia do 28 kwietnia 2017 r.)
Organizator: nauczyciele języków obcych
Koordynator konkursu: Anna Stasiak
Regulamin konkursu: plik PDF
Ostateczny termin złożenia pracy konkursowej: do 28 kwietnia 2017 r.
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 31. V Edycja Konkursu „Mój zawód - moja pasja” (26 kwietnia 2017 r.)
Organizator: Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie
Koordynator konkursu: Jerzy Stercuła
Regulamin konkursu: plik PDF
Karta zgłoszenia do konkursu: plik PDF
Ostateczny termin złożenia karty zgłoszenia do konkursu: do 21 kwietnia 2017 r.
Termin oceny prac konkursowych: 25 i 26 kwietnia 2017 r. (podczas Piaseczyńskich Dni Techniki)
Dodatkowe informacje: strona Zespołu Szkół
Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród: 26 kwietnia 2017 r.
Opis przebiegu Konkursu i jego wyniki: strona Zespołu Szkół
Nagrody: Firmy patronackie i Rada Szkoły
Konkurs 30. I Edycja Wewnątrzszkolnego Konkursu „ELEKTROMAN” (26 kwietnia 2017 r.)
Organizator: Mariusz Żurawski
Dodatkowe informacje: strona Zespołu Szkół
Termin konkursu: 19-21 kwietnia 2017 r. (eliminacje), 26 kwietnia 2017 r. (finał)
Opis i wyniki Konkursu: strona Zespołu Szkół
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 29. Wewnątrzszkolny konkurs „Quiz reklamowy” (10 kwietnia 2017 r.)
Opiekun konkursu: nauczyciele przedmiotów zawodowych z technikum organizacji reklamy
Cele konkursu: upowszechnienie wśród uczniów ciekawostek z dziedziny marketingu, promocji i reklamy.
Regulamin konkursu: plik PDF
Termin konkursu: 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 28. V Ogólnopolski Turniej Maszyn Wodnych - eliminacje (7 kwietnia 2017 r.)
Organizator: Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna
Opiekunowie konkursu: Robert Wojtkowski, Jerzy Stercuła
Opis i regulamin konkursu: http://turniejmaszyn.pl/wodne/
Termin zgłoszenia: do 31 marca 2017 r.
Termin turnieju: 7 kwietnia 2017 r.
Dodatkowe informacje: u opiekunów konkursu (pracownia 33 i 35)
Nagrody: Organizatora
Konkurs 27. VII Wewnątrzszkolny Konkurs Informatyczny - etap I (5 kwietnia 2017 r.)
Organizatorzy i opiekunowie konkursu: Agnieszka Wasiak, Jadwiga Szlauzys
Regulamin i opis konkursu: plik PDF
Termin konkursu: eliminacje: 5 kwietnia 2017 r. (środa); finał: 7 kwietnia 2017 r. (piątek)
Wyniki: strona Zespołu Szkół
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 26. Konkurs tenisa stołowego (31 marca 2017 r.)
Organizator i opiekun konkursu: Robert Kamiński
Cele konkursu: Propagowanie tenisa stołowego wśród młodzieży, doskonalenie umiejętności gry.
Regulamin konkursu: plik PDF
Termin zakończenia konkursu: 31 marca 2017 r.
Wyniki (w kategorii dziewcząt):
I miejsce: Anna Kępińska (2TR),
II miejsce: Patrycja Królak (3TI)
Wyniki (w kategorii chłopców):
I miejsce: Andrzej Liwinski (2TR),
II miejsce: Jarosław Górka (1TT)
III miejsce: Maciej Galas (2TEN)
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 25. VII Powiatowy Konkurs Techniczny (30 marca 2017 r.)
Organizator: Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie i Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie
Opiekunowie konkursu: Helena Krystoń i nauczyciele fizyki
Opis i regulamin konkursu: plik PDF
Dodatkowe informacje: strona Zespołu Szkół
Wyniki Konkursu: strona Zespołu Szkół
Konkurs 24. IX Powiatowy Konkurs Recytatorski - etap powiatowy (28 marca 2017 r.)
Organizator: Starostwo Powiatowe
Opiekun konkursu: Sylwia Łukasik-Gębska
Cele konkursu: Podniesienie jakości kształcenia z języka polskiego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej. Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich. Wyzwalanie twórczej aktywności młodzieży.
Regulamin konkursu: plik PDF
Termin konkursu: etap szkolny: 3 marca 2017 r. (środa), etap powiatowy 28 marca 2017 r. (wtorek)
Opis i wyniki Konkursu: strona internetowa Zespołu Szkół
Nagrody: Organizator
Konkurs 23. Konkurs Graficzny 2017 „Człowiek twórczy” (23 marca 2017 r.)
Organizatorzy: Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie i Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Koordynator konkursu: Zofia Hejke, nauczyciel reklamy
Regulamin konkursu: plik PDF
Ostateczny termin złożenia pracy konkursowej: do 15 marca 2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 marca 2017 r.
Opis i wyniki Konkursu: strona internetowa Zespołu Szkół
Nagrody: Organizatorzy i Rada Szkoły
Konkurs 22. Konkurs na plakat promujący literaturę fantastyczną (15 marca 2017 r.)
Organizatorzy konkursu: Anna Błaszczyk i Artur Golowski
Regulamin konkursu: plik PDF
Dodatkowe informacje: strona internetowa Zespołu Szkół
Termin konkursu: 1 lutego – 12 marca 2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 marca 2017 r.
Wyniki i opis Konkursu: strona Zespołu Szkół
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 21. XV Konkurs Matematyczny „Śladami Euklidesa” - etap powiatowy (10 marca 2017 r.)
Opiekun konkursu: Halina Olbryś i nauczyciele matematyki
Regulamin konkursu: plik pdf
Dodatkowe informacje: strona internetowa Zespołu Szkół
Termin konkursu: 10 marca 2017 r. (piątek)
Nagrody: Powiat Piaseczyński
Konkurs 20. Konkurs powiatowy „Spelling Master” - etap powiatowy (9 marca 2017 r.)
Organizator konkursu: Zespół Szkół Nr 2 w Piasecznie
Opiekun konkursu: nauczyciele języka angielskiego
Opis konkursu: Konkurs ma formę dyktanda w języku angielskim i podzielony jest na dwa etapy. Tematem przewodnim konkursu są powieści detektywistyczne.
Termin konkursu: etap szkolny: 11 stycznia 2017 r. (środa); etap powiatowy: 9 marca 2017 r. (czwartek)
Wyniki:
I miejsce: TYCJAN CAJANI (3TI),
II miejsce: RAFAŁ MUSZYŃSKI (4TT)
Nagrody: pakiety konwersacji z native speakerem języka angielskiego w szkole językowej
Konkurs 19. VI Edycja Konkursu Matematycznego dla Uczniów ZSZ - etap II (7 marca 2017 r.)
Opiekun konkursu: Sławomira Cienkus
Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów oraz wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzeniem wiadomości zdobytych na lekcjach.
Regulamin konkursu: plik PDF
Termin konkursu: 7 marca 2017 r. (środa)
Wyniki i opis Konkursu: strona Zespołu Szkół
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 18. Konkurs Wiedzy o USA - etap powiatowy (3 marca 2017 r.)
Organizator i opiekun konkursu: Anna Kielan
Cele konkursu: poszerzenie zainteresowań uczniów, zdobywanie wiedzy o krajach anglojęzycznych, kształcenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł (także z użyciem TIK) oraz sztuki prezentacji, pogłębianie znajomości języka angielskiego.
Regulamin konkursu: plik PDF
Termin konkursu: 3 marca 2017 r. (piątek)
Wyniki i opis Konkursu: strona Powiatu Piaseczyńskiego
Nagrody: Starosta Piaseczyński
Konkurs 17. IX Powiatowy Konkurs Recytatorski - etap szkolny (3 marca 2017 r.)
Organizator: Starostwo Powiatowe
Opiekun konkursu: Sylwia Łukasik-Gębska
Cele konkursu: Podniesienie jakości kształcenia z języka polskiego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej. Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich. Wyzwalanie twórczej aktywności młodzieży.
Regulamin konkursu: plik PDF
Termin konkursu: etap szkolny: 3 marca 2017 r. (środa), etap powiatowy 28 marca 2017 r. (wtorek)
Opis i wyniki Konkursu: etap szkolny – strona internetowa Zespołu Szkół
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 16. Konkurs Literacki „Młodzi lubią pisać” (1 marca 2017 r.)
Opiekun konkursu: Towarek Katarzyna
Cele konkursu: Zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnego talentu. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.
Regulamin konkursu: plik pdf
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 1 marca 2017 r. (środa)
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 15. Konkurs powiatowy „Spelling Master” - etap szkolny (11 stycznia 2017 r.)
Organizator konkursu: Zespół Szkół Nr 2 w Piasecznie
Opiekun konkursu: nauczyciele języka angielskiego
Opis konkursu: Konkurs ma formę dyktanda w języku angielskim i podzielony jest na dwa etapy. Tematem przewodnim konkursu są powieści detektywistyczne.
Termin konkursu: etap szkolny: 11 stycznia 2017 r. (środa); etap powiatowy: 9 marca 2017 r. (czwartek)
Nagrody: pakiety konwersacji z native speakerem języka angielskiego w szkole językowej
Konkurs 14. XV Konkurs Matematyczny „ŚLADAMI EUKLIDESA” - etap szkolny (14 grudnia 2016 r.)
Opiekun konkursu: Halina Olbryś i nauczyciele matematyki
Regulamin konkursu: plik PDF
Dodatkowe informacje: strona internetowa Zespołu Szkół
Termin konkursu: 14 grudnia 2016 r. (środa)
Nagrody: Powiat Piaseczyński
Konkurs 13. V Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych - finał (10 grudnia 2016 r.)
Organizator: Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna
Opiekunowie konkursu: Robert Wojtkowski, Jerzy Stercuła
Opis i regulamin konkursu: http://turniejmaszyn.pl/wiatrowe/
Termin turnieju: 10 grudnia 2016 r. (sobota)
Opis i wyniki Konkursu: strona internetowa Zespołu Szkół
Nagrody: Organizatora i Rady Szkoły.
Konkurs 12. Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego UNDERSTAND (8 grudnia 2016 r.)
Organizator: Organizacja Mogalo
Opiekunowie konkursu: nauczyciele języka angielskiego
Opis i regulamin konkursu: http://mogalo.pl/konkurs_understand
Termin konkursu: 8 grudnia 2016 r. (czwartek)
Wyniki: strona Zespołu Szkół
Konkurs 11. VI Edycja Konkursu Matematycznego dla Uczniów ZSZ - etap I (7 grudnia 2016 r.)
Opiekun konkursu: Sławomira Cienkus
Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów oraz wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzeniem wiadomości zdobytych na lekcjach.
Regulamin konkursu: plik PDF
Termin konkursu: 7 grudnia 2016 r. (środa)
Opis konkursu i wyniki: strona internetowa Zespołu Szkół
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 10. Konkurs czytelniczy „A ja wiem, bo czytam” (6 grudnia 2016 r.)
Opiekunowie konkursu: Ewa Błażewicz-Anger i Dorota Wojciuk
Regulamin konkursu: plik PDF
Dodatkowe informacje: strona internetowa Zespołu Szkół
Termin konkursu: 6 grudnia 2016 r. (wtorek)
Wyniki:
I miejsce: Klaudia Andrasiki (3TR)
II miejsce: Kacper Janowski (3TET)
III miejsce: Kamil Szczepanek (4TEN)
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 09. Konkurs Wiedzy o USA - etap szkolny (1 grudnia 2016 r.)
Organizator i opiekun konkursu: Anna Kielan
Cele konkursu: poszerzenie zainteresowań uczniów, zdobywanie wiedzy o krajach anglojęzycznych, kształcenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł (także z użyciem TIK) oraz sztuki prezentacji, pogłębianie znajomości języka angielskiego.
Regulamin konkursu: plik PDF
Dodatkowe informacje: zapowiedź, wyniki
Termin konkursu: 1 grudnia 2016 r. (czwartek)
Konkurs 08. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego HIGH FLIER (30 listopada 2016 r.)
Organizator: firma “Łowcy Talentów Jersz”
Opiekun konkursu: Emilia Warzocha
Opis i regulamin: http://jersz.pl/contest,7.html
Dodatkowe informacje: strona internetowa Zespołu Szkół
Termin konkursu: 30 listopada 2016 r. (środa)
Wyniki: strona internetowa Zespołu Szkół
Nagrody: Organizator konkursu i Rada Szkoły
Konkurs 07. VII Wewnątrzszkolny Konkurs Motoryzacyjny (30 listopada 2016 r.)
Organizator i opiekun konkursu: Piotr Jarosławski
Cele konkursu: Rozwijanie pasji motoryzacyjnej oraz propagowanie prawidłowego zachowania na drodze.
Regulamin: plik pdf
Dodatkowe informacje: strona internetowa Zespołu Szkół: zapowiedź, opis etapu I
Termin konkursu: eliminacje: 23 listopada 2016 r. (środa); finał: 30 listopada 2016 r. (środa)
Wyniki:
Miejsce I: Jankowski Michał (3TS)
Miejsce II: Sadowski Arkadiusz (3TS)
Miejsce III: Dubiel Aleksander (3TS)
Wyróżnienie: Tabiszewski Kacper (1TS)
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 06. Turniej Mikołajkowy w piłkę siatkową (30 listopada 2016 r.)
Opiekunowie konkursu: nauczyciele wychowania fizycznego
Cele konkursu: aktywizacja sportowa i integracja uczniów oraz promowanie wartości, które niesie rywalizacja fair play.
Termin konkursu: 30 listopada 2016 r.
Wyniki:
I miejsce: klasa 2TS
II miejsce: klasa 3TN
III miejsce: klasa 4TT
IV miejsce: klasa 1TT
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 05. Konkurs Niepodległościowy (29 listopada 2016 r.)
Organizator i opiekun konkursu: Monika Pieńkowska
Informacje o konkursie: Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o odzyskaniu niepodległości, kształcenia postaw patriotycznych, upamiętnienie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Konkurs odbywa się w dwóch konkurencjach: test wiedzy historycznej i konkurs plastyczny.
Termin konkursu: 29 listopada 2016 r. (wtorek) na 3 godz. lekcyjnej
Wyniki:
Kategoria wiedza historyczna:
I miejsce: Maciej Wegiera (4TE)
II miejsce: Adam Sierszuła (1TI)
III miejsce: Kacper Tabiszewski (1TS)
Kategoria praca plastyczna:
I miejsce: Kamil Gers (3TR)
II miejsce: Sara Miszewska (3TR)
III miejsce: Anna Jagodzińska (4TR)
Nagrody: Rada Szkoły
Konkurs 04. Konkurs wiedzy o sporcie - omnibus sportowy (28 listopada 2016 r.)
Organizator i opiekun konkursu: Łukasz Wolski
Cele konkursu: rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej sportu i wszelkich form aktywności ruchowej.
Opis i regulamin konkursu: plik PDF
Termin konkursu: Etap I: 28 listopada 2016 r. (poniedziałek); etap II: 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek)
Wyniki:
Miejsce I: Patrycja Jaroszyńska(1TR)
Miejsce II: Filip Łysiak (3TET)
Miejsce III: Jakub Michalik (1TI)
Nagrody: Organizator i Rada Szkoły
Konkurs 03. V Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych - eliminacje regionalne (5 listopada 2016 r.)
Organizator: Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna
Opiekunowie konkursu: Robert Wojtkowski, Jerzy Stercuła
Opis i regulamin konkursu: http://turniejmaszyn.pl/wiatrowe/
Dodatkowe informacje: strona internetowa Zespołu Szkół
Wyniki: http://turniejmaszyn.pl/wiatrowe2/wiatrowe-wyniki/
Termin konkursu: 5 listopada 2016 r.
Konkurs 02. Fascynująca fizyka - etap I (5-6 października 2016 r.)
Organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
Opiekunowie konkursu: Bożena Fortuńska, Helena Krystoń
Cele konkursu: inspirowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do głębszego zainteresowania się fizyką jako nauką empiryczną oraz wykorzystywania poznanych praw i zasad w sytuacjach typowych oraz nowych (problemowych).
Dodatkowe informacje: strona internetowa Zespołu Szkół
Termin konkursu: 05-06 października 2016 r.
Konkurs 01. Wewnątrzszkolny Konkurs Językowy w ramach Europejskiego Dnia Języków (23 września 2016 r.)
Opiekunowie konkursu: nauczyciele języków obcych
Dodatkowe informacje: strona internetowa Zespołu Szkół
Termin konkursu: 23 września 2016 r.
Zwycięzcy: stoisko Holandia (klasy 1tr, 2ts i 3tet)