Szkoła to nie tylko nauka! Na tej stronie znajdziesz informacje o różnorodnych konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach, w których możesz pokazać swoje możliwości. Zapraszamy!

Konkursy

Konkursy zrealizowane poprzednich latach:

Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Z tej okazji biblioteka szkolna ogłasza konkurs.

Pytania konkursowe:

1.Co to są Licencje Creative Commons?

2.Co oznacza skrót CC BY?

3.Od kiedy na polskich utworach (książkach, filmach, płytach itd.) umieszczany jest znak copyright?

Odpowiedzi zapisz na kartce, podpisz ją i wrzuć do pudełka w bibliotece szkolnej.

Losowanie nagród w piątek 17 maja 2019 r.

Zwycięzcy: Aleksandra Gołąbek 1TI, Paweł Matulczyk 2TEe, Bartek Frączek 2TE, Paweł Karolak 2TEe

Konkurs z cyklu Czytajmy czasopisma - Ile numerów CD-Action wychodzi corocznie?
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:

Pytanie: Ile numerów CD-Action wchodzi corocznie ?
Nagrody: 1.zdrapka z kodem dostępu do serwisu CD-Action ważna do 6 maja
                  2.plakat
Odpowiedzi na podpisanych kartkach należy wrzucać do pudełka w bibliotece szkolnej do 29 marca włącznie.
Zwycięzcy: Marcin Kołodziejczyk 2TS, Mateusz Kanabus 2TS

Konkurs programowania
Organizator: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Jadwiga Szlauzys

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

III miejsce w konkursie zajął Kamil Soćko 3TI i otrzymał przewidywaną regulaminem nagrodę: Voucher na I rok studiów w WSH na dowolnie wybranym kierunku. 

Konkurs fotograficzny Czytam wszędzie
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Konkurs z cyklu Czytajmy czasopisma - Co ma wspólnego Papkin z pismem CD-ACTION?
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:
Pytanie: Co ma wspólnego Papkin z pismem CD-ACTION?
Odpowiedzi na podpisanych kartkach należy wrzucić do pudełka w bibliotece szkolnej do dnia 15.03.2019 r.
Nagroda to zdrapka z kodem dostępu do serwisu CD-ACTION.

Zwycięzca: Aleksandra Gołąbek 1TI

8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:
Pytanie konkursowe:
Jak nazywała się angielska sufrażystka, która, budząc powszechne zgorszenie, chodziła w spodniach i jeździła na rowerze? Żyła na przełomie XIX i XX wieku, a działała na rzecz praw kobiet i mieszkała w Leicester.
Poprawna odpowiedź: Alice Hawkins

Zwycięzca: Jakub Bartosiewicz 1TI

Konkurs na Multimedialną Językową Grę Edukacyjną
Organizator: Anna Stasiak

Szczegóły Konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów technikum. Ma na celu rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem obcym, uatrakcyjnienie form pracy, podniesienie umiejętności językowych i wzbogacenie wiedzy kulturoznawczej. Uczniowie pracując w grupach kilkuosobowych wybierają temat, zakres materiału i formę gry edukacyjnej (gra planszowa, gra wykorzystująca dowolny program komputerowy lub aplikację, itp.

Terminarz:
11.03.2019 – rozpoczęcie konkursu
12.04.2019 – zakończenie konkursu
15.04.2019 – ogłoszenie wyników

Fundatorem nagród (książki, gry edukacyjne) jest Rada Szkoły.

Pozytywny kadr - konkurs fotograficzny
Organizator: Ksenia Domeradzka

Szczegóły Konkursu:
Uczestnicy robią zdjęcia związane ze swoją pasją i w kilku zdaniach opisują swoje zainteresowania.
Terminarz:
20.03.2019 -03.04.2019 – prace konkursowe przesyłane są do jury na adres: pozytywny@zs1piaseczno.pl
11.04.2019 – ocena prac i ogłoszenie wyników 

Fundatorem nagród (gry) jest Rada Szkoły.

Czy znasz królową kryminałów?
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:  
Pytanie konkursowe brzmiało: Jaką pisarkę zwykło się nazywać „królową kryminałów”?
Podpowiedź: pomysły do swoich powieści pozyskiwała podczas tak „głupiej czynności” jak zmywanie.
Odpowiedź na podpisanej kartce należało wrzucić do pudełka w bibliotece.
Losowanie zwycięzcy odbyło się 5 marca 2019 r.
Nagroda: dwie wejściówki na spotkanie autorskie ze znaną pisarką Katrzyną Bonda 9 marca 2019 r., godz.18.00
W kategorii nauczyciel nagrodę otrzymała Anna Stasiak, w kategorii uczeń Natalia Łazarska 1TR. Nagrodę pocieszenia otrzymała Zuzanna Korpalska 1TR.

Dyktando w języku angielskim Spelling Master
Organizator: Paweł Górecki, Agnieszka Wlazło

Szczegóły Konkursu:  

Etap I szkolny odbył się dnia 21.01.2019 r.
Laureaci etapu szkolnego: Jakub Malinowski 1TT, Patrycja Gielecińska 3TR, Michał Konieczny 2TE.
Etap II powiatowy odbył się  dnia 15.03.2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Plater w Piasecznie.

Konkurs w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
Organizator: Danuta Stępniak, Sylwia Zając

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Z przyjemnością informujemy, że w konkursach z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego wzięło udział 115 uczniów, spośród nich wylosowani zostali jako nagrodzeni:
Mazur Maciej 3TR – poprawna odpowiedź: łacina, gdyż pisana była piórem gęsim;
Frączek Bartek 2TE – siedem poprawnych polskich słów w miejsce angielskich;
Serafin Maciej 3TS – poprawnie: w radiowęźle cytowano Juliusza Słowackiego;
Pruśniewski Krzysztof 3TS – najmniej błędów w dyktandzie.
Nagrody pocieszenia: P.Żbikowskiego, K.Romanowskiego, P.Wrzoska, P.Szczepańskiego i Anonima (brak podpisu). 
Zwycięzcy w grze interaktywnej Kahoot odebrali nagrody tuż po zakończeniu.

Konkurs Young Car Mechanic 2019
Organizator: Małgorzata Różycka, Piotr Jarosławski

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

W konkursie biorą udział uczniowie klasy 3 TS i 4 TS  (łącznie 32 osoby).
Etap szkolny 20 lutego 2019 r. 

Konkursu na Plakat Promujący Literaturę Fantastyczną
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Piłka Koszykowa - zawody gminne
Organizator: Iwona Dobosz

Szczegóły Konkursu: reprezentacja szkoły zajęła III miejsce   

Czytajmy czasopisma
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   

Konkurs ze znajomości czasopism prenumerowanych przez bibliotekę.
Cel – popularyzacja czasopism poświęconych technologii komputerowej.

Pytania konkursowe: 
1. Od kiedy ukazuje się pismo PC FORMAT?
2. Z jaką częstotliwością ukazuje się CD ACTION?

Zasady udziału: należy udzielić odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, podpisana kartkę wrzucić do skrzynki w bibliotece.

Nagrody: plakat popularyzujący gry komputerowe, karta-zdrapka z kodem dostępu do gry komputerowej.

Losowanie nagród w piątek 14 stycznia 2019 r.

Zwycięzcy: Dziekański Jakub 2TT, Juliard Hubert 2TT

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu
Zwycięzcy: Monika Puk 2TR, Jakub Zbieć 2TR

Igrzyska Olimpijskie
Organizator: Łukasz Wolski

Szczegóły Konkursu: Są cztery etapy konkursu. Każdy etap zawiera  sześc pytań. Wygrywa osoba, która odpowie na największa ilość pytań. W konkursie zwyciężył Igor Kowalczyk 3TN.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna 2.0
Organizator: Sylwia Łukasik-Gębska

Szczegóły Konkursu: strona konkursu

27 lutego 2019 roku w Warszawie odbył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna. Konkurs objęty został Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Nasz szkołę reprezentowali: Adam Jaworski i Klaudia Duch  z pierwszej klasy  technikum informatycznego. Celem konkursu było popularyzowanie postaw prospołecznych i rozwijanie kreatywności uczniów.

Konkurs graficzny: Bezpiecznie w sieci
Organizator: Zofia Hejke

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

 XVII Powiatowy Konkurs Matematyczny Śladami Euklidesa
Organizator: Halina Olbryś

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

 Wyniki konkursu

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Średnich w Szachach Szybkich
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Olimpiada Przedsiębiorczości
Organizator: Ewelina Gołąb

Szczegóły Konkursu:  strona konkursu

W XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości w dniu 6 grudnia 2018 r. w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 16 uczniów. 

Gratulujemy Wiktorowi Kordowiczowi z klasy 2TE, który zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości.
Jednocześnie chciałam serdecznie podziękować uczniom klasy I-III za udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości oraz Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły i wzorową postawę wszystkim uczestnikom.

Ewelina Gołąb

Olimpiada: Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
Organizator: Ewelina Gołąb

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Konkurs Niepodległościowy
Organizator: Monika Pieńkowska

Szczegóły Konkursu:  

Konkurs z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Konkurs jest jednoetapowy. Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie. Konkurs będzie dobywał się w dwóch konkurencjach: test wiedzy na temat okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości (w dniu 30 listopada 2018  r.) i konkurs plastyczny upamiętniający odzyskanie niepodległości (prace składamy do organizatora konkursu do 21 grudnia 2018 r.).

Biegi przełajowe - zawody powiatowe
Organizator: Iwona Dobosz

Szczegóły Konkursu:  I miejsce Piotr Szczepański (3TS), VI miejsce Paweł Lewandowski (1TR), VI miejsce Natalia Manowiecka (1TR), X miejsce Sandra Wójcik (2TR)

Biegi przełajowe - zawody gminne
Organizator: Iwona Dobosz

Szczegóły Konkursu:  I miejsce Piotr Szczepański (3TS), V miejsce Paweł Lewandowski (1TR)

Książka i okolice: Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu
Zwycięzca: Gabriela Sińska 1TT

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego High Flier
Organizator: Paulina Podpora, Katarzyna Parys

Szczegóły Konkursu:  strona konkursu

Wyniki konkursu:

I Kategoria Klasy 1:
Dyplomy za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
1. Mateusz Kłębowski 1ti – 196 pkt., 11 miejsce w województwie
2. Michał Osmólski 1tt – 190 pkt., 35 miejsce w województwie
3. Igor Zulczyk 1tt – 184 pkt., 61 miejsce w województwie
4. Mikołaj Kluczyński 1ti – 182 pkt., 72 miejsce w województwie
Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku
5. Jakub Kisiel 1te – 168 pkt., 120 miejsce w województwie

II Kategoria klasy 2-4:
Dyplomy za uzyskanie dobrego wyniku:
1. Adam Andrzejak 4ten – 174 pkt., 5 miejsce w województwie
2. Bartłomiej Majewski 3tt – 172 pkt., 8 miejsce w województwie

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs wiedzy o USA
Organizator: Anna Kielan

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Wyniki I etapu

Etap finałowy

Książka i okolice: Dzień Emotikona
Organizator: Biblioteka szkolna

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu

Konkurs
Organizator: 

Szczegóły Konkursu:   strona konkursu