Konkurs na multimedialną, językową grę edukacyjną

Konkurs na multimedialną, językową grę edukacyjną

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w III edycji konkursu!

WYMYŚL WŁASNĄ GRĘ, KTÓRA POMOŻE TOBIE I TWOIM KOLEGOM NAUCZYĆ SIĘ WYBRANEGO ZAGADNIENIA

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO

– pracuj samodzielnie lub w grupie 3-5 osobowej metodą projektu 

– wymyśl atrakcyjną formę gry

(gra planszowa, prezentacja, gra z zastosowaniem dowolnego programu komputerowego)

LICZYMY NA TWOJĄ KREATYWNOŚĆ!

 Na prace czekamy do 18 maja! 

Dodatkowe informacje u koordynatorów konkursu: Anny Stasiak i Kseni Domeradzkiej

REGULAMIN KONKURSU