Konkurs HIGH FLIER

Konkurs HIGH FLIER

Zapraszamy uczniów do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego HIGH FLIER,

który odbędzie się w środę 29 listopada 2017.

 
Konkurs będzie testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl można bezpłatnie pobrać arkusze zadań z lat ubiegłych. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego.

ZAPRASZAMY!!!

  Ilona Zajdel  – koordynator konkursu