Klasy 2TR i 2TE zwiedzają Piaseczno

Klasy 2TR i 2TE zwiedzają Piaseczno

W środę 13 marca 2019 roku uczniowie klas 2TR i 2TE byli na wycieczce będącej dopełnieniem realizowanego
na lekcjach programu języka polskiego. Pod przewodnictwem pana Stanisława Hofmana poznali lokalne zabytki reprezentujące kulturę omawianych epok literackich. W programie był przede wszystkim Kościół Św. Anny.
Jest to świątynia zbudowana w stylu późnogotyckim z elementami architektury renesansowej (tzw. gotyk mazowiecki)
i o barokowym wnętrzu. Kolejnym punktem edukacyjnego spaceru był Park Książąt Mazowieckich uznawanych za ojców założycieli miasta. Uczniowie oglądali usytuowany w głębi parku historyczny budynek zwany „Poniatówką” (bywał w nim książę Józef Poniatowski). Także neoklasycystyczny budynek w południowej części parku, a w nim kaplicę i cudami słynący obraz Pawła Szyndlera Matki Boskiej Częstochowskiej – Pani Chyliczkowskiej.

Marznących w marcowym chłodzie uczniów pokrzepiał widok rozkwitłych na trawnikach parku kolorowych kwiatów zwiastujących zbliżającą się wiosnę.