High School Business Challenge

High School Business Challenge

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w 2. już  edycji międzynarodowego konkursu HSBCH, jest to 5 osobowa grupa uczniów z klasy 3ti i 1ti.

High School Business Challenge to konkurs biznesowy, organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Skierowany jest do uczniów szkół średnich, którzy zainteresowani są zagadnieniami z obszaru ekonomii i biznesu. Głównymi celami konkursu jest poszerzanie wiedzy ekonomiczno-biznesowej, rozwijanie umiejętności miękkich oraz zdolności pracy zespołowej wśród młodzieży. Tegoroczna edycja ma zasięg międzynarodowy, dzięki czemu polscy uczniowie mają okazję rywalizować ze swoimi rówieśnikami z krajów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Słowacji oraz Węgier.

ETAP I (24.01.2021 – 07.02.2021) To 25 zadań testowych wielokrotnego wyboru, związanych z codziennymi wyzwaniami świata biznesu – podstawami ekonomii, zarządzania, finansów i analizy finansowej, a także nauki o przedsiębiorczości. Etap odbywa się w formie zdalnej – interaktywnej.

Na rozwiązanie i przesłanie zadań uczestnicy mają 2 tygodnie.

Natomiast dwa kolejne etapy polegają na rozwiązaniu case study. Dwudniowy finał odbędzie się w Warszawie, gdzie nocleg zapewnia organizator. Wsparciem merytorycznym służy Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – organizator Olimpiady Przedsiębiorczości.

Nagrodą dla zwycięskiej drużyny są praktyki w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz 7000 zł, a dla kolejnych zespołów przewidziano sprzęt elektroniczny.

Życzymy powodzenia i wielu nagród!!!

Anna Curaj