FERRERO

FERRERO

W piątek, 6.12.2019 r. w ramach doradztwa zawodowego w obszarze wspierania uczniów w podejmowaniu decyzji w kierunkach własnego rozwoju i możliwości przyszłego zatrudnienia odbyła się wycieczka dydaktyczna do firmy FERRERO POLSKA Sp. z o.o. W wycieczce uczestniczyli uczniowie z klasy trzeciej i czwartej – technik elektronik.

Fabryka w Belsku Dużym to nowoczesny zakład produkcyjny wyposażony w zautomatyzowane linie produkcyjne i magazyny wyrobów gotowych, a także transport i zaplecze laboratoryjne.

Nasi uczniowie mieli możliwość zaobserwowania procesu produkcyjnego, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ich automatyzacji, zadawania pytań bezpośrednio pracownikom sprawującym nadzór w obszarze produkcji, kontroli jakości wyrobów i zabezpieczenia jej płynności. Porozmawiali również na temat ścieżki kariery zawodowej w firmie, a także mogli delektować się wyrobami produkowanymi w firmie.

Priorytetem dla firmy jest jakość wyrobów, dlatego też fabryka wyposażona jest w bardzo nowoczesne zaplecze techniczne i laboratoryjne, a także przestrzega najwyższych standardów normy jakości.

Bardzo serdecznie dziękujemy Przedstawicielom Firmy za poświęcony czas, dzielenie się własnym doświadczeniem, a zaobserwowana szerokoprofilowa wiedza uświadomiła uczniom, że należy ciągle dążyć do podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnych pasji, aby osiągnąć zadowolenie w obszarze zawodowym.

Małgorzata Różycka