Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdą Państwo szczegółowe

informacje odnośnie organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego CKE

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2021

Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego – PDF

Komunikat o materiałach i przyborach na egzaminie maturalnym – PDF