Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, który świętowaliśmy  w dniu 8 maja, biblioteka szkolna zachęcała do udziału
w konkursie ŻYCZENIA DLA BIBLIOTEKARZA.

Życzenia w formie słownej lub graficznej, z wyraźnym adresowaniem (czyli ta biblioteka, te bibliotekarki), żartobliwie, ale niezłośliwie (dopuszczalne nawiązanie do epidemii) należało przesłać na adres mailowy biblioteki.

Otrzymaliśmy następujące życzenia (autor pragnie pozostać anonimowy).

Dziś jest Dzień Bibliotekarza
I choć się co roku zdarza,
Jednak w ten pandemii czas,
Gdy izolowano nas,
Dzień się staje wyjątkowy!
Każdy czytać jest gotowy!
Szuka w książce przyjaciela,
Jak radziła pani Ela!
Wnet dostrzega w niej kompana,
Jak mawiała pani Dana!
I tak się czytanie wzmaga,
Jako rzecze pani Aga!
Wszyscy paniom więc dziękują,
Wierszyk ten to dedykują!
Życzą wielu czytelników!
Wiernych, stałych wręcz bez liku!

Dziękujemy.