Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Z okazji tego wydarzenia zapraszamy do sali 105 – 7.02.2017 o godz 10:25 na oglądania krótkich filmów przedstawiających tematykę Dnia Bezpiecznego Internetu.